Aktualności
Sprawy nauki
11 Grudnia
Źródło: www.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-11

Łukasz Kierznowski nowym Przewodniczącym KRD

Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku został nowym Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wybory władz KRD na kolejną kadencję odbyły się podczas XV Zjazdu Delegatów w Warszawie.

Mgr Łukasz Kierznowski jest zatrudniony w Zakładzie Postępowania Administracyjnego. Jest też doktorantem w tej jednostce. Naukowo specjalizuje się m.in. w prawie szkolnictwa wyższego i nauki. Ma duże doświadczenie w działalności studenckiej: był m.in. przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego (2014–2015), a także wiceprzewodniczącym KRD w ostatniej kadencji. W latach 2012-2014 był wiceprezesem grupy lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Białystok. Był dwukrotnym stypendystą MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendystą Santander Universidades za osiągnięcia w nauce i zaangażowanie społeczne. Posiada na swoim koncie 20 publikacji naukowych, w tym 2 monografie. Na fotelu Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów zastąpi Ewelinę Pabjańczyk-Wlazło z Politechniki Łódzkiej.

– Dla doktorantów nadchodzący rok będzie wyjątkowy, ponieważ po kilkudziesięciu latach znika dotychczasowa firma kształcenia na studiach III stopnia. Od nowego roku akademickiego zamiast studiów doktoranckich będziemy mieli szkoły doktorskie. Największym wyzwaniem dla KRD będzie monitoring procesu ich tworzenia, pilnowanie, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami nowej ustawy. A zmieni się zmieni się naprawdę dużo: kształcenie doktorantów ma być bardziej interdyscyplinarne, elitarne i umiędzynarodowione, choć jeszcze nie do końca wiadomo, jak te założenia zostaną przełożone na praktykę, bo nie mamy kompletu rozporządzeń do ustawy – zastrzega Ł. Kierznowski, który w swoim programie wyborczym zapowiedział m.in. wzmocnienie interdyscyplinarności (doktoraty międzydziedzinowe), zniesienie tzw. zakazu zatrudniania oraz podniesienie stypendiów dla „starych” doktorantów.

W trakcie Zjazdu Delegatów, który miał miejsce w miniony weekend, wybrano także nowych członków Zarządu KRD. W jego skład weszli: Angela Andrzejewska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Jakub Goerick z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Anna Szymczak z Uniwersytetu Łódzkiego, Gracjana Woźniak z Politechniki Lubelskiej, Łucja Zielińska-Tomczak z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania dotyczących ich aktów normatywnych.

MK

Źródło: UwB, KRD

 

Dyskusja (0 komentarzy)