Aktualności
Sprawy nauki
29 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-03-29

Manifest na rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji

Do opracowania strategii rozwoju priorytetowych dla gospodarki obszarów badań naukowych i edukacji wyższej, w szczególności sztucznej inteligencji, oraz do podjęcia odważnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji tej strategii nawołują sygnatariusze Manifestu na rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji.

Kilkunastu naukowców, m.in. z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Podstaw Informatyki PAN napisało list, w którym apelują o podjęcie kroków na rzecz realizacji strategii rozwoju priorytetowego dla gospodarki obszaru badań naukowych, jakim jest sztuczna inteligencja. Wskazują w nim, że innowacje w zakresie AI to obecnie najważniejszy obszar inwestycji funduszy venture capital, a jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego, społecznego i obronności jest dostrzegane przez najważniejszych światowych przywódców. Autorzy manifestu zauważają istotny potencjał polskiego środowiska naukowego w obszarze AI i jednocześnie brak wystarczającej liczby specjalistów w zakresie IT, a w szczególności AI.

Dlatego proponują m.in. kilkukrotne zwiększenie nakładów na badania podstawowe i wdrożeniowe w zakresie sztucznej inteligencji do poziomu porównywalnego do najbardziej innowacyjnych państw oraz wprowadzenie mechanizmów rozbudowy i integracji zespołów badawczych zajmujących się tą tematyką oraz mechanizmów usprawniających ich współpracę z przemysłem. Sygnatariusze chcą też zapewnienia doktorantom i pracownikom naukowym prowadzącym badania nad AI stypendiów i wynagrodzeń porównywalnych z zarobkami w przemyśle. Nawołują też do przeznaczenia środków na utworzenie na kampusach polskich uczelni centrów przedsiębiorczości na wzór The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship oferujących studentom i pracownikom edukację w zakresie przedsiębiorczości, granty zasiewowe, przestrzenie co-workingowe, fablaby, usługi preinkubacji i inkubacji. Kolejnym postulatem jest zmiana klasyfikacji dyscyplin naukowych MNiSW, tak aby będąca integralną częścią sztucznej inteligencji robotyka nie była łączona z elektrotechniką.

Zdaniem naukowców środki przeznaczone na te działania będą stanowiły doskonałą inwestycję, która zwróci się wielokrotnie w postaci większej liczby innowacji, większej liczby specjalistów AI na rynku pracy i w efekcie szybszego rozwoju gospodarczego, społecznego i w zakresie obronności.

Poparcie dla postulatów wyrażonych w manifeście można wyrazić tutaj.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)