Aktualności
12 Maja
Źródło: www.uni.opole.pl
Opublikowano: 2020-05-12

Medal dla opolskiego chemika

Prof. dr hab. Piotr P. Wieczorek, kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, został wyróżniony Medalem im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego.

Od 2001 roku Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk honoruje chemików za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chromatografii i technik pokrewnych. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. prof. Maciej Jarosz, prof. Kazimierz Głowniak, prof. Jacek Nawrocki, prof. Michał Markuszewski, prof. Ryszard Kaliszan czy prof. Adam Voelkel. W tym roku wyróżnienie przyznano prof. Piotrowi P. Wieczorkowi, specjalizującemu się w chemii analitycznej i chemii organicznej.

Prof. Wieczorek ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (1978). W 1981 roku rozpoczął pracę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (poprzedniczka UO) na stanowisku adiunkta. Od tamtej pory jest związany zawodowo z opolską uczelnią, na której pełnił wiele funkcji: w latach 1999–2005 był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, przekształconego w 2008 roku w osobny Wydział Chemii. W roku 2012 został jego dziekanem. W latach 2008–2012 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badania mechanizmów transportu związków organicznych przez membrany ciekłe, izolacji i identyfikacji oraz badania właściwości i aktywności substancji pochodzenia naturalnego, badania biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych związków organicznych, metod wyodrębniania i analizy ksenobiotyków z próbek medycznych, środowiskowych i z żywności, rozdziału stereoizomerów związków organicznych oraz oznaczania czystości optycznej związków organicznych.

Wręczenie Medalu im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego odbędzie się podczas XII Polskiej Konferencji Chromatograficznej w Opolu, planowanej w tym roku.

Decyzja Komisji Analizy Chromatograficznej i Komisji Analizy Powietrza i Gazów Komitetu Chemii Analitycznej o ufundowaniu medalu została podjęta w roku 2001 dla uhonorowania osiągnięć prof. dr hab. Andrzeja Waksmundzkiego w zakresie badań naukowych, dotyczących przede wszystkim zjawisk powierzchniowych, w tym głównie adsorpcji i chromatografii. Prof. Andrzej Waksmundzki był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorem wielu podręczników, skryptów i artykułów naukowych na temat chromatografii, inicjatorem i organizatorem ogólnopolskich Kursów Chromatografii Gazowej (organizowanych pod egidą Komitetu Chemii Analitycznej PAN), popularyzatorem chromatografii w kraju i za granicą.

MK, źródło: UO

Dyskusja (0 komentarzy)