Aktualności
Nagrody
20 Czerwca
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2024-06-20

Medal dla wybitnego matematyka

Prof. Thomas Bartsch z Uniwersytetu w Giessen otrzymał Medal im. J. P. Schaudera przyznawany za osiągnięcia naukowe i wkład w analizę nieliniową oraz jej zastosowania. Nagrodę dla młodych matematyków wręczono dr. Bartoszowi Bieganowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przyznaje Medal im. J. P. Schaudera nie częściej niż co dwa lata za osiągnięcia naukowe i wkład w analizę nieliniową oraz jej zastosowania. Laureat jest wybierany spośród kandydatów zgłaszanych przez członków Rady Naukowej Centrum lub inne osoby o ugruntowanym autorytecie naukowym. Do tej pory medalami nagrodzeni zostali: prof. Jean Mawhin (2012), prof. Paul Rabinowitz (2014), prof. Edward Norman Dancer (2017) oraz prof. Susanna Terracini (2020).

W tym roku uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 18 czerwca w trakcie VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej. Odebrał je prof. Thomas Bartsch z Uniwersytetu w Giessen (Niemcy) za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie analizy nieliniowej oraz metod topologicznych i wariacyjnych. Jury doceniło w szczególności zastosowania topologii algebraicznej i koniunkcyjnej, indeks Conleya i teorię punktów krytycznych w problemach wariacyjnych oraz Dirichletowskie problemy brzegowe w równaniach różniczkowych cząstkowych. Prof. Bartsch jest autorem lub współautorem ponad stu artykułów naukowych opublikowanych w czołowych czasopismach matematycznych, kilku monograficznych artykułów przeglądowych opublikowanych jako rozdziały w książkach oraz licznych publikacji w materiałach konferencyjnych. Jest również autorem jednej książki.

Wręczono również wyróżnienia w konkursie o nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków. Głównym laureatem został dr Bartosz Bieganowski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za osiągnięcia w badaniach metod wariacyjnych i ich zastosowań do semiliniowych równań różniczkowych cząstkowych, które zostały opublikowane w serii pięciu prac w latach 2018–2022. Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano dr. Wojciechowi Górnemu (University of Vienna) i dr. Jakubowi Skrzeczkowskiemu (Oxford University).

Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera to jednostka założona w 1991 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego misją jest wspieranie matematycznych badań naukowych w zakresie analizy nieliniowej oraz inicjowanie kontaktów naukowych między różnymi ośrodkami w kraju i za granicą.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)