Aktualności
27 Maja
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2019-05-27

Medal Homini Vere Academico dla prof. Andrzeja J. Szwarca

Prof. Andrzej J. Szwarc z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał medal Homini Vere Academico.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

– Z pewnością nikt nie ma wątpliwości, że prof. Andrzej Szwarc w pełni zasługuje na miano prawdziwego człowieka Uniwersytetu – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Lesicki, podczas uroczystości wręczenia medalu, która odbyła się 24 maja.

Rektor dodał także, że myśli, słowa i czyny prof. Szwarca zawsze zwrócone były w kierunku uczelni, a medal jest podziękowaniem za ofiarną pracę dla dobra Uniwersytetu. Laureat jest naukowcem z Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jego szerokie zainteresowania naukowe, skupiające się na polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym, prawie sportowym oraz prawnych problemach HIV i AIDS, zaowocowały wielokierunkowymi badaniami oraz szeregiem publikacji krajowych i zagranicznych. Prof. Szwarc uczestniczył w pracach wielu gremiów naukowych i zawodowych, m.in. Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk czy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, którego jest prezesem (od 1990 roku). Szczególne zasługi ma także we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie prowadzi wykłady i seminaria w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych.

Prof. Szwarc był stypendystą zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi: Fundacji Aleksandra von Humboldta, Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Friedrich-Ebert-Stiftung. Był profesorem gościnnym niemieckich uniwersytetów: Freie Universität Berlin, Ruhr-Universität Bochum i Universität Bayreuth. Posiada bogaty dorobek naukowy, łącznie 416 opracowań (z czego 61 w językach obcych), w tym:

9 książek, 41 książek, których był redaktorem względnie współredaktorem, 192 artykułów i opracowań w pracach zbiorowych, 86 innych publikacji oraz 88 opracowań niepublikowanych.

– Ten medal to dla mnie wielkie wyróżnienie – podziękował zebranym prof. Andrzej Szwarc, podkreślając, że szczególne znaczenie ma dla niego fakt, że odbiera medal w roku obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji UAM. Zbiega to się także z jego osobistym jubileuszem. Urodził się w 1939 roku i – jak mówił – przez 63 lata swoich związków z UAM uczestniczył w wielu doniosłych wydarzeniach dotyczących uczelni.

Agnieszka Książkiewicz, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)