Aktualności
10 Grudnia
Źródło: PW
Opublikowano: 2018-12-10

Medal Młodego Uczonego dla dr. hab. Michała Grąta

Dr hab. n. med. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał z rąk prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej, Medal Młodego Uczonego. 

Medal ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Nadawany jest osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Do grona dziesięciu dotychczasowych laureatów dołączył w poniedziałek, 10 grudnia, dr hab. n. med. Michał Grąt  Doceniono go za opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do praktyki klinicznej jako tzw. „Kryteria Warszawskie”.

Dr hab. n. med. Michał Grąt, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z wynikiem bardzo dobrym ukończył w 2012 roku studia na I Wydziale Lekarskim. W ich trakcie był kierownikiem dwóch minigrantów Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a także uzyskał Diamentowy Grant MNiSW. Doktorem nauk medycznych został w 2013 r. Jego praca doktorska dotyczyła stężenia alfaproteiny z ryzykiem nawrotu raka wątrobokomórkowego u chorych po transplantacji wątroby. Trzy lata później, w kwietniu 2016 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2012 roku jest aktywnym członkiem zespołu transplantacyjnego Kliniki, a od roku 2016 – samodzielnym operatorem pobrań wątroby od dawcy zmarłego. Brał udział jako operator pobrania wątroby od dawcy zmarłego w pierwszym w Polsce jednoczasowym przeszczepieniu płuc i serca. Wykonał również jedną z pierwszych w Polsce operacji wątroby metoda ALPPS (ang. Associating Liver Partition with Portal vein ligation for Staged hepatectomy). W 2018 roku uzyskał finansowanie i został kierownikiem projektu w ramach konkursu SONATA. Zakres tematyczny projektu obejmuje znalezienie optymalnej techniki zamykania powłok brzusznych po operacjach onkologicznych.

Jest wielokrotnie nagradzanym i wyróżnianym autorem lub współautorem 62 artykułów naukowych. Na jego koncie znajdują się m.in. Stypendium Ministra Zdrowia, Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla PAN, Nagroda Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Nagroda Finałowa w ramach programu „Nagrody Naukowe Polityki”, Nagroda Finałowa w konkursie Supertalnety „Pulsu Medycyny”, Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, International Liver Transplantation Society Travel Award oraz liczne nagrody Rektora WUM.

Izabela Koptoń-Ryniec

 

Dyskusja (0 komentarzy)