Aktualności
23 Listopada
Opublikowano: 2017-11-23

Medal za popularyzację fizyki dla prof. Aleksandra Kubickiego

Prof. Aleksander Kubicki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał Medal im. prof. Ignacego Adamczewskiego za zasługi w popularyzacji fizyki.

Kapituła Medalu im. prof. Ignacego Adamczewskiego, ustanowionego przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego, przyznała dr. hab. Aleksandrowi Kubickiemu, prof. UG, medal za popularyzację fizyki. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się w trakcie Święta Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej 18 listopada 2017.

Patron medalu, prof. Ignacy Adamczewski (1907-2000), był światowej sławy fizykiem, specjalizującym się w badaniach nad jonizacją i przewodnictwem elektrycznym cieczy dielektrycznych, czyli takich, które nie przewodzą prądu. Jest uznawany za twórcę gdańskiej szkoły ciekłych dielektryków. Był autorem licznych podręczników fizyki klasycznej i współczesnej oraz prac z zakresu fizyki jądrowej, zwłaszcza detekcji i dozymetrii promieniowania.

Dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia i promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Jest członkiem Senatu UG, komisji senackich, a także przewodniczącym III Wydziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Z Uniwersytetem Gdańskim jest związany od czasu ukończenia studiów na UG na kierunku fizyka w 1980 roku. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach spektroskopii molekularnej, a jego dorobek naukowy w tym zakresie to ponad 70 publikacji. Od kilkunastu lat prof. Kubicki aktywnie bierze udział w popularyzacji fizyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Prowadzi otwarte wykłady w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki czy Targów Akademia, współorganizuje popularyzatorskie działania Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.  Luminescencja w nauce i życiu codziennym, Kolory – prawda czy fałsz czy Od zabawy w bączka do badania mózgu to tytuły niektórych spośród licznych wykładów popularnonaukowych dla młodzieży szkolnej, wygłaszanych na UG i w szkołach ponadgimnazjalnych Trójmiasta, Lęborka czy Rumi.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)