Aktualności
Sprawy nauki
25 Kwietnia
Źródło: https://fundacjaslawistyczna.pl
Opublikowano: 2019-04-25

Medale Gloria Artis

W Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się promocja monografii autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha A. Suchomłynowa Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina.

Monografia zawiera opis mowy i kultury Polaków żyjących po obu stronach granicy ukraińsko-rumuńskiej, a o jej wyjątkowości stanowi m.in. olbrzymi zasób materiałów źródłowych. Badania terenowe w latach 2015–2018 prowadził interdyscyplinarny, międzynarodowy zespół pod kierunkiem dr Krasowskiej. Monografia, wydana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, jest nie tylko pierwszym, całościowym opracowaniem dotyczącym języka i kultury Polaków na Bukowinie, lecz także niezwykłym wydawnictwem zawierającym obszerne fragmenty wywiadów, zdjęcia i nagrania dołączone na pendrivie. Stanowi opis zanikającego dziedzictwa, ale jej wydanie ocala opisywaną kulturę i mowę Polaków z Bukowiny.

Spotkanie połączone zostało z wręczeniem odznaczeń dla naukowców zajmujących się polską kulturą. Na wniosek Fundacji Slawistycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał dr hab. Helenie Krasowskiej, prof. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Lechowi A. Suchomłynowi z Międzynarodowej Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, od wielu lat zajmuje się badaniem kultury Polaków żyjących w Rumunii i na Ukrainie, a jej prace językoznawcze uzupełniają lukę w badaniu języka polskiego, jednego z podstawowych elementów tożsamości narodowej. Prace prof. Lecha A. Suchomłynowa dotyczą rozwoju kultury polskiej w regionach wieloetnicznych. Działalność obydwojga naukowców przyczynia się do upowszechniania i ocalania polskiego niematerialnego dziedzictwa narodowego.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)