Aktualności
Sprawy nauki
22 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-22

Medale PAN

14 grudnia w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica wręczono medale oraz nagrody wydziałowe PAN.

Jako pierwszą wręczono nagrodę imienia im. Marii Skłodowskiej-Curie. Nagroda ta przyznawana jest co roku, ale na przemian z dziedziny chemii lub fizyki. W tym roku otrzymała ją z fizyki prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs z Uniwersytetu Jagiellońskiego za istotny wkład w odkrycie cząstki Higgsa i badanie jej własności w ramach eksperymentu ATLAS w CERN.

Kolejne wyróżnienie to medal im. Michała Oczapowskiego, przyznawany w dzidzie nauk rolnych otrzymali go: prof. dr hab. Dorota Jamroz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za wybitny wkład w rozwój fizjologii żywienia zwierząt, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za wybitny wkład rozwój biologii i hodowli zwierząt, prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za wybitny wkład w rozwój genetyki i biotechnologii roślin oraz prof. dr hab. Jerzy Puchalski z Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie za wybitny wkład rozwój ochrony zasobów genowych roślin.

Medal im Jędrzeja Śniadeckiego, który jest honorowym wyróżnieniem Wydziału Nauk Medycznych PAN, otrzymał prof. dr hab. Ryszard Przewłocki z Instytutu Farmakologii PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny i neurofarmakologii oraz działalność w zakresie organizacji nauki i uznaną pozycję w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym.

Jk

Dyskusja (0 komentarzy)