Aktualności
Sprawy nauki
16 Listopada
Opublikowano: 2023-11-16

MEiN uruchamia największą bazę danych o polskiej nauce

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło projekt Ludzie Nauki. To portal, w którym każdy będzie mógł w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Dane te były do tej pory rozproszone w różnych systemach.

Ludzie Nauki to największa baza wiedzy o polskim dorobku naukowym. Zgromadzi w jednym miejscu dane o ponad 90 tys. polskich naukowców z ponad milionem osiągnięć naukowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy i stanowi realizację misji państwa, jaką jest upowszechnianie wiedzy o polskiej nauce.

Stworzyliśmy portal edukacja.gov.pl, a teraz uruchamiamy w jego ramach bazę o polskich naukowcach. Założeniem tego przedsięwzięcia jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o polskich badaczy i ich osiągnięciach. To, co kiedyś było zbierane w kilku miejscach, będzie dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się przede wszystkim do promocji polskiej nauki i polskich naukowców, a jednocześnie ułatwi badaczom rozwijanie kariery naukowej, udział w konkursach, stażach czy ubieganie się o granty – mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Założenia projektu

Głównym zadaniem projektu Ludzie Nauki jest promocja polskiego dorobku naukowego w kraju oraz za granicą. To pierwsza w historii urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe. Portal zaprezentuje obszerne zbiory danych gromadzone przez lata w instytucjach naukowych z całej Polski – skupi w jednym miejscu publicznie dostępne, a do tej pory rozproszone, informacje o polskim naukowcu, w bazach takich jak POL-on, a w przyszłości także gromadzonych przez Bibliotekę Narodową, krajowy i europejski urząd patentowy oraz innych krajowych i międzynarodowych bazach danych.

Portal Ludzie Nauki oferuje m.in.:

  • otwarty dostęp do wiedzy: informacje o osiągnięciach naukowych są teraz dostępne dla wszystkich – na portalu znajduje się wyszukiwarka publikacji, projektów i patentów;
  • wizytówki polskich naukowców: portal udostępnia profile naukowców i umożliwia sprawne wyszukiwanie specjalistów w wybranej dziedzinie – każda wizytówka zawiera informacje o publikacjach, wynalazkach, projektach, recenzjach, wykształceniu i karierze naukowej;
  • rzetelne dane i automatyzację: portal nie generuje nowych obowiązków dla naukowców – danych dostarczają polskie instytucje szkolnictwa wyższego i nauki i są aktualizowane w sposób automatyczny.

Dla naukowców

Najważniejszymi odbiorcami nowego projektu Ludzie Nauki są polscy naukowcy. Utworzony automatycznie w serwisie profil będzie promować naukowca bez żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Profil jest zasilany danymi o osiągnięciach, wykształceniu i zatrudnieniu, dostarczanymi przez uczelnie i inne instytucje naukowe.

Ludzie Nauki to pierwsze rozwiązanie IT w obszarze nauki budowane nie dla potrzeb ministerstwa, ale dla samych naukowców. Dzięki niemu będą oni mogli m.in. w prostszy sposób wnioskować o granty czy ubiegać się o awans naukowy. Będą na bieżąco powiadamiani o nowych konkursach, wyborach. Zwiększy się też transparentność recenzji prac dyplomowych i wniosków dzięki uniwersalnemu modułowi doboru recenzentów – wskazuje Łukasz Wawer, zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Portal zawierać będzie komplet zweryfikowanych informacji o doświadczeniu zawodowym w jednym miejscu. System ma m.in. za zadanie zapewnić pełną transparentność w procesach wyboru recenzentów – zarówno przy pracach dyplomowych, postępowaniach awansowych, jak i przy finansowaniu grantów. Może być także wykorzystywany przy takich procesach jak: ewaluacja, naliczanie subwencji czy wszelkiego rodzaju procesy wyborcze w środowisku naukowym. Za pośrednictwem systemu naukowcy będą również otrzymywać powiadomienia o nowych konkursach i możliwościach zdobycia środków finansowych na badania. Naukowiec będzie mógł wykorzystać swój profil przy wnioskowaniu o rządowe granty i nie będzie musiał za każdym razem na nowo sprawozdawać swoich osiągnięć na potrzeby aplikacji.

Dla biznesu

Projekt Ludzie Nauki ma również za zadanie wspierać rozwój współpracy nauki z biznesem – dzięki dostępowi do informacji o wybitnych naukowcach biznes będzie mógł skontaktować się z nimi i nawiązać współpracę w zakresie rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Dla obywatela

Portal Ludzie Nauki ma przybliżać i otwierać środowisko naukowe na resztę społeczeństwa –  pokazać działalność naukowców w przystępny sposób.

Ponadto portal będzie prezentował osiągnięcia nie tylko obecnie aktywnych pracowników naukowych. Znajdą się na nim również sylwetki najwybitniejszych postaci polskiej nauki, które znamy z przeszłości.

Ludzie Nauki to pierwszy ogólnokrajowy system typu CRIS (Current Research Information System). Ułatwi instytucjom i uczelniom zarządzanie dorobkiem naukowym. Profil zostanie założony każdemu polskiemu naukowcowi (tj. każdej osobie zatrudnionej w polskiej uczelni lub innej instytucji, posiadającej przynajmniej jedno zarejestrowane osiągnięcie w systemie POL-on). W pełnej wersji ma powstać do końca 2024 r., natomiast już na przełomie 2023 i 2024  zostaną udostępnione profile naukowców z podstawowym zakresem danych.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)