Aktualności
Sprawy nauki
03 Października
Źródło: PAK
Opublikowano: 2019-10-03

Michał Szaniawski prezesem PAK

Michał Szaniawski został nowym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Zastąpił na tym stanowisku dr. hab. Grzegorza Bronę, który w marcu złożył rezygnację.

Michał Szaniawski jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne kursy na International Space University w Strasburgu oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. W ostatnich latach był Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz doradcą Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W tym czasie odpowiadał m.in. za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz za negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej Ram Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (EU SST). Od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, a od kwietnia 2019 r. pełnił obowiązki prezesa Agencji, po tym jak rezygnację z tej funkcji złożył dr hab. Grzegorz Brona.

PAK wspiera rozwój polskiego przemysłu kosmicznego. To m.in. użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych. Najważniejsze zadania Polskiej Agencji Kosmicznej to:

  • inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;
  • reprezentowanie polski na arenie międzynarodowej,
  • przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;
  • prowadzenie rejestru obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej;
  • podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;
  • wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym dotyczących: satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi, obserwacji przestrzeni kosmicznej, nawigacji i łączności satelitarnej;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

źródło: MPiT

Dyskusja (0 komentarzy)