Aktualności
Sprawy nauki
25 Sierpnia
Opublikowano: 2017-08-25

Międzynarodowa konferencja naukowa „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017”, organizowana przez Uniwersytet Gdański, to cykliczne spotkania naukowców, ludzi mediów, kultury, przedstawicieli biznesu, specjalistów PR, studentów i doktorantów.

W kręgu zainteresowania uczestników jest problematyka mediów, ich związki, przemiany oraz oddziaływanie na biznes, język, kulturę i społeczeństwo. Wielość i różnorodność spojrzeń na funkcję mediów sprawia, że Konferencja jest forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w bardzo wielu obszarach, takich jak media a rynek, media w życiu społecznym, kulturze i polityce, język mediów, etyka i prawo mediów.

W ramach Konferencji odbywają się sesje plenarne oraz obrady w czterech sekcjach tematycznych: etyka słowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce. Odbędą się także panele naukowe dla studentów i doktorantów, w czasie których młodzi badacze będą mówić między innymi o manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

Praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami zostaną zaprezentowane w czasie dwóch otwartych paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów z całej Polski, szczególnie licznie z Pomorza. Tegoroczne panele dyskusyjne dotyczyć będą kryzysów komunikacyjnych w organizacjach (dla uczestników dobędzie się także praktyczny warsztat) oraz roli i funkcji CSR.

Zaplanowano wydanie pokonferencyjnej publikacji, a najlepsze teksty studentów i doktorantów zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Gdańskiego „Progress”

Czas: 12-13 października 2017

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1, Gdańsk) Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk)

Organizatorzy: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Współorganizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności, Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Patronat Honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Patronat Honorowy Paneli Dyskusyjnych: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, Odpowiedzialny Biznes.pl

Partnerzy: Centrum Edukacji KIBR, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Konferencję wspierają: Martis Consulting, Olivia Business Centre, Study in Gdańsk, Wydawnictwo Novae Res, Pracodawcy Pomorza, Studio 102

Patronaty medialne: TVP 3 Gdańsk, Radio Gdańsk, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Trojmiasto.pl, „Forum Akademickie”, „Progress”, „Radio MORS, „Gazeta Uniwersytecka”, CDN…,

Informacje: http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)