Aktualności
Sprawy nauki
18 Listopada
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2022-11-18

Mikołaj Kopernik patronem roku 2023

Mikołaj Kopernik będzie jednym z patronów roku 2023 – postanowił Senat RP. To nawiązanie do 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma. W przyszłym roku obchodzona będzie także setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej oraz 185 rocznica urodzin i 130 rocznica śmierci Jana Matejki.

Za przyjęciem uchwały ustanawiającej rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika głosowało wszystkich 90 senatorów obecnych podczas posiedzenia 16 listopada. W obradach uczestniczył prof. dr hab. Andrzej Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który odebrał dokument wspólnie z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim. Upamiętniono w ten sposób „znamienitego uczonego, który zmienił postrzeganie świata”.

Rok Kopernika nawiązuje do 550 rocznicy urodzin słynnego astronoma. W uchwale senatorowie przypominają, że w swoim najsłynniejszym sześciotomowym dziele De revolutionibus orbium coelestium przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące dotychczasowy obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim. W nauce światowej uważany jest za twórcę metody naukowej w dociekaniu prawdy. We wstępie do swojego dzieła pisał: „myśli uczonego są niezależne od osądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy”. W 1522 roku opracował „traktat o monetach”, w którym dowodził, iż gorszy pieniądz wypiera lepszy. Prawo to jest dziś określane prawem Kopernika-Greshama.

Przypomnienie sylwetki wielkiego uczonego, jak napisano w uchwale, ma na celu „uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym”.

Obecnie budowane społeczeństwo informacyjne stawia przed nami nowe wyzwania: pośród nich rola twórczej obecności w nauce i gospodarce ma zasadnicze znaczenie. Badania naukowe i ich wdrażanie do nowoczesnej gospodarki zdecydują o sile społeczeństw, narodów i państw. Dlatego Senat RP po raz kolejny przypomina naszego wielkiego poprzednika dla zachęcenia młodych do inspirowania się tą niezwykle nowoczesną, jak na owe czasy, i niezwykle interdyscyplinarną postacią – czytamy w uchwale.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu. Studiował w Akademii Krakowskiej (nauki matematyczno-przyrodnicze), następnie w Bolonii (prawo kanoniczne) i Padwie (medycyna). W 1503 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze. We Włoszech doskonalił znajomość języków klasycznych, przetłumaczył z greki na łacinę dzieło Teofilakta Symokatty Epistolae morales, rurales et amatoriae. Pogłębiał także studia nad tradycją pitagorejską. Po powrocie do Polski w 1503 r. następne 40 lat życia spędził głównie na Warmii; w Lidzbarku Warmińskim, jako sekretarz i medyk biskupa Watzenrodego, a po jego śmierci – jako kanonik przy katedrze we Fromborku. Właśnie tam przeprowadził znaczną część spośród 60 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych. Jako kanonik pełnił funkcje administratora dóbr kapituły, komisarza Warmii, generalnego administratora diecezji warmińskiej. Był też lekarzem. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi, czego wynikiem był jego projekt reformy walutowej.

Przypomnijmy, że z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krakowie i Olsztynie odbędzie się Światowy Kongres Kopernikański. Wydarzenie, którego kolejne odsłony zaplanowano na cały jubileuszowy rok, organizowane jest wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polską Akademię Nauk. Inauguracja Kongresu odbędzie się 19 lutego w Toruniu. Organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego zapowiedziała też nowo utworzona Akademia Kopernikańska.

MK, źródło: UMK, Senat RP

Dyskusja (0 komentarzy)