Aktualności
Sprawy nauki
04 Września
Źródło: synchrotron.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-09-04

Mikroskop Cryo-EM jest już dostępny dla naukowców w SOLARIS

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS otwiera nabór wniosków na pierwszy w Polsce tak zaawansowany kriomikroskop elektronowy. Na ten mikroskop czekali naukowcy związani z biologią strukturalną, gdyż poczynione w ciągu ostatniej dekady postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zrewolucjonizowały tę dziedzinę nauki. Największym uznaniem dla tej technologii było przyznanie jej twórcom w 2017 roku Nagrody Nobla.

Mikroskop po kilku miesiącach instalacji oraz testów działa już w budynku synchrotronu SOLARIS i jest on najwyższej klasy mikroskopem dostępnym obecnie na rynku. Aby z niego skorzystać należy złożyć wniosek poprzez system Digital User Office (https://duo.synchrotron.pl).

Obok naboru na badania na kriomikroskopie elektronowym, naukowcy z takich dziedzin jak: nauka o materiałach, fizyka, chemia, nauki o ziemi, nauki biologiczne i medyczne czy fizyka nadprzewodników, mogą starać się o czas badawczy na dwóch liniach eksperymentalnych synchrotronu SOLARIS.

Dostęp do kriomikroskopu elektronowego i synchrotronu jest bezpłatny dla naukowców zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wniosek należy przygotować w języku angielskim. Po złożeniu weryfikowany jest on przez naukowców pracujących na danej linii lub kriomikroskopie. Decydują oni, czy eksperyment jest w ogóle możliwy do wykonania. Następnie aplikację merytorycznie ocenia międzynarodowa komisja i ona przyznaje czas badawczy. Dotychczas z synchrotronu skorzystały już 54 grupy naukowe.

Nabór wniosków na kriomikroskop i linie badawcze synchrotronu jest otwarty od 2 września do 1 października 2019 r.

O zakup kriomikroskopu starało się konsorcjum złożone z 18 najlepszych polskich instytucji naukowych pod przewodnictwem Sebastiana Glatta z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Mikroskop został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej o mikroskopie Cryo-EM: https://synchrotron.uj.edu.pl/cryo-em; http://structuralbiology.pl/

Emilia Król

Dyskusja (0 komentarzy)