Aktualności
Sprawy nauki
14 Grudnia
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2017-12-14

Miliardy złotych i nowe prawo dla innowacji

Prawie miliard złotych na wsparcie najbardziej nowatorskich projektów polskich spółek technologicznych. Minister Jarosław Gowin ogłosił 13 grudnia wyniki konkursu BRIdge Alfa z rekordowym, najwyższym w historii budżetem.

– Polska gospodarka potrzebuje innowacji, a polskie firmy środków i odpowiednich zachęt do wprowadzania na rynek rodzimych technologii, produktów i usług. Skutecznie wspieramy przedsiębiorców stawiających na innowacje. To zarówno miliardy złotych, które przekazujemy poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak i korzystne dla przedsiębiorców zmiany w prawie wprowadzone w ustawach o innowacyjności. Nie mówimy, że coś zmienimy, po prostu to zmieniamy  – mówił podczas ogłoszenia wyników wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Ograniczenie ryzyka i kompleksowe wsparcie

Program BRIdge Alfa jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Ma na celu wsparcie najbardziej nowatorskich projektów na wczesnym etapie rozwoju, a następnie ich komercjalizację. Służy temu sieć wehikułów inwestycyjnych – tzw. Alf – stanowiąca uzupełnienie systemu wspierania innowacji „od pomysłu do przemysłu”, wpisująca się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Oferta jest wyjątkowo atrakcyjna dla najlepszych przedsiębiorców zajmujących się zawodowo wyszukiwaniem najciekawszych projektów. NCBR, ograniczając ryzyko po ich stronie, oferuje dofinansowanie
w wysokości 80% budżetu tworzonej Alfy. Jednocześnie BRIdge Alfa zapewnia ogromne korzyści wynalazcom i twórcom technologii. Wybrane przez Alfy projekty otrzymują wszechstronne wsparcie: poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc. Co ważne, otrzymują wsparcie finansowe i opiekę biznesową, pozostając współwłaścicielami praw własności intelektualnej i zakładanych firm. W obecnej edycji programu NCBR ma przy tym prawo pierwokupu spółek, by w razie potrzeby zagwarantować niezbędne finansowanie najlepszym, strategicznym projektom.

Rekordowy budżet, duża konkurencja

– Ogromne zainteresowanie konkursem i jego wyniki dowodzą, że stworzyliśmy atrakcyjny mechanizm wsparcia projektów w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept. Dzięki rekordowemu budżetowi, wysokiej jakości ubiegających się o wsparcie zespołów zarządzających i bogatemu portfolio zgłoszonych przez przyszłe Alfy projektów w przyszłym roku znacząco wzrośnie liczba nowatorskich projektów, które mają szanse stać się przełomowymi – powiedział prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR.

Rozstrzygnięty właśnie II konkurs BRIdge Alfa był adresowany do szerokiego grona podmiotów, a dzięki wprowadzonym przez NCBR korzystnym zapisom w regulaminie mogły w nim wziąć udział także podmioty, które nie dopełniły jeszcze ustawowego obowiązku rejestracji w KNF. Budżet konkursu wynosił rekordowy miliard złotych, a o dofinansowanie na utworzenie Alfy można było się ubiegać w ramach dwóch ścieżek: „A” – przeznaczonej dla inwestorów z niższym kapitałem początkowym na uruchomienie funduszu z budżetem od 6,25 do 25 mln zł oraz „B” – dla inwestorów z większym kapitałem początkowym na uruchomienie funduszu z budżetem od 25 do 50 mln zł.

Spośród wartych aż 3 miliardy złotych 98 wniosków, które wpłynęły do NCBR, do oceny merytorycznej przeszło 66. Ich wartość wynosiła ponad 2 miliardy złotych. Ostatecznie ocenę pozytywną otrzymały 44 projekty, a do dofinansowania zostało rekomendowanych 28 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 922 mln zł. Najwięcej zwycięskich projektów zgłosili przedsiębiorcy z woj. małopolskiego (9),  dolnośląskiego (5) i wielkopolskiego (3).

Nowe Alfy, kolejne nowatorskie projekty

Planowane przez przyszłe Alfy inwestycje obejmują projekty z różnych dziedzin i obszarów, wśród których znajdują się m.in. technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty oraz automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Nowe Alfy dołączą do utworzonych w ramach I konkursu 21 funduszy, które dysponują łącznym budżetem w wysokości ponad 480 mln zł. Dokonują już pierwszych inwestycji w spółki, wśród których znajdują się m.in. Dystrogen (nowatorska terapia biotechnologiczna dla leczenia choroby rzadkiej – choroby Dushena) czy Skynamo Aerospace („latający skuter” do zastosowań do celów sportowo-rekreacyjnych oraz w wersji specjalistycznej dla służb ratunkowych oraz mundurowych). Z kolei w ramach etapu pilotażowego w 2015 roku uruchomionych zostało 10 funduszy, które powołały 47 spółek technologicznych. Jedną z nich był Photon, który stworzył i wprowadził na rynek innowacyjnego w skali świata robota edukacyjnego dla dzieci.

Lista rankingowa II konkursu BRIdge Alfa

Dyskusja (0 komentarzy)