Aktualności
Sprawy nauki
06 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-06

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podał się do dymisji

Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, podał się do dymisji. Decyzja związana jest z brakiem poparcia przez opozycję jego propozycji zmian w konstytucji zakładających przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata.

– Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest potrzebna, ponieważ prawdopodobnie przez dwa kolejne lata nie będzie możliwe przeprowadzenie innych wyborów – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej Jarosław Gowin. – Nie zmieniam jednak zdania, że nie mogą się one odbyć 10 maja. Dlatego złożyliśmy propozycję do projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, dotyczącą trzymiesięcznego vacatio legis. Ta propozycja nie została przyjęta. W związku z tym podaję się do dymisji – stwierdził lider Porozumienia.

Jarosław Gowin stał na czele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2015 roku. W tym czasie przeprowadził reformę szkolnictwa wyższego i nauki. W jej efekcie wzmocniono autonomię uczelni, zmieniono model kształcenia doktorantów, a ocenę działalności naukowej przeniesiono z wydziałów na dyscypliny. Konstytucja dla Nauki kładzie nacisk na to, by naukowcy publikowali w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach, które ułatwiają badaczom z całego świata docieranie do tych treści. Po reformach uczelnie zyskały też większą swobodę w decydowaniu o swoich działaniach. Kilka tygodni temu na naszych łamach Gowin mówił:

– Uważam, że wdrażanie reformy przebiega harmonijnie, nie rodzi większych napięć ani perturbacji dla uczelni. Obserwujemy jednak, że uczelnie, jeśli chodzi o rozwiązania statutowe, na ogół bardzo zachowawczo podchodzą do możliwości skorzystania z szerszej autonomii.

Przyznawał, że poziom finansowania, jaki udało się zapewnić tej reformie, w tym nakładów na B+R, jest wciąż za niski, ale wyliczał:

– W 2019 roku uzyskaliśmy ze środków budżetowych dodatkowe 5 miliardów złotych, a w roku 2020 projekt budżetu przewiduje wzrost nakładów o kolejne 4,2 miliarda. Z tej kwoty 800 milionów zostanie przeznaczone na wzrost płac w szkolnictwie wyższym – jest to 6% funduszu wynagrodzeń uczelni.

Za najważniejsze zadanie resortu w tej kadencji uznawał planowaną reformę Polskiej Akademii Nauk.

Podczas poniedziałkowej (6 IV) konferencji Gowin zaproponował, by w roli wicepremiera zastąpiła go Jadwiga Emilewicz. Nie wiadomo jeszcze, kto przejmie po nim kierownictwo w resorcie nauki.

MK, PAP

Likwidujemy bariery w rozwoju nauki – wywiad z ministrem Jarosławem Gowinem

Dyskusja (0 komentarzy)