Aktualności
Sprawy nauki
05 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-05

Minister powołał członków PKA VI kadencji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał Polską Komisję Akredytacyjną na kadencję 2020–2023. W VI kadencji gremium to tworzyć będzie 86 członków.

Polska Komisja Akredytacyjna została powołana w 2002 roku. Z chwilą utworzenia objęła swoją działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne działające na terenie kraju. PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Tworzą ją osoby powoływane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez senaty uczelni, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

W skład PKA VI kadencji weszło 86 osób. Ich kadencja rozpocznie się 1 stycznia i potrwa 4 lata. Przewodniczącym PKA został ponownie prof. dr hab. Krzysztof Diks. Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023:

 1. prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
 2. dr Adriana Bartnik
 3. ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk
 4. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 5. prof. dr hab. Jerzy Błoszyk
 6. dr hab. Igor Borkowski
 7. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
 8. dr hab. Jakub Brdulak
 9. prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 10. prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 11. prof. dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
 12. dr Martin Dahl
 13. prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz
 14. prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 15. prof. dr hab. Dariusz Dolański
 16. dr Bogdan Dziobkowski
 17. dr hab. Anna Fidelus
 18. prof. dr hab. Anita Franczak
 19. prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska
 20. dr hab. Mariola Głowacka
 21. dr hab. inż. Dariusz Grabowski
 22. prof. dr hab. Hanna Gulińska
 23. prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 24. dr hab. Waldemar Hoff
 25. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
 26. dr Agnieszka Jakubowska
 27. dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 28. prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 29. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
 30. prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 31. prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 32. dr Anna Kola
 33. dr hab. Elżbieta Kotkowska
 34. dr hab. Marek Kowalski
 35. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
 36. prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 37. dr hab. inż. Jacek Kucharski
 38. dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 39. dr Ewa Kulińska-Sadłocha
 40. dr Kinga Kurowska-Wilczyńska
 41. prof. dr hab. Ewa Kutryś
 42. prof. dr hab. Anna Marchewka
 43. dr hab. Marek Mączyński
 44. prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 45. dr hab. Joanna Moczydłowska
 46. dr hab. Andrzej Niesporek
 47. prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 48. mgr Beata Opala
 49. dr hab. Alina Orłowska
 50. dr hab. Elżbieta Osewska
 51. dr hab. Przemysław Osiewicz
 52. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 53. prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
 54. dr hab. Maria Próchnicka
 55. prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 56. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 57. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
 58. prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar
 59. dr hab. Mariusz Rzętała
 60. dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
 61. prof. dr hab. Andrzej Sapija
 62. prof. dr hab. Wojciech Satuła
 63. prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
 64. prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak
 65. prof. dr hab. Janusz Solski
 66. dr hab. Ariadna Strugielska
 67. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
 68. dr hab. Piotr Szwedo
 69. prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk
 70. dr hab. Robert Ślusarz
 71. dr hab. Marek Średniawa
 72. dr hab. inż. Dariusz Świsulski
 73. dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
 74. dr hab. Anna Tobolska
 75. dr hab. Rajmund Tomik
 76. prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 77. prof. dr hab. Stanisław Uliasz
 78. dr hab. Andrzej Urban
 79. dr hab. inż. Janusz Uriasz
 80. dr hab. inż. Kazimierz Worwa
 81. dr hab. Paweł Woźny
 82. dr hab. Jerzy Wójtowicz
 83. dr hab. Violetta Wróblewska
 84. dr hab. Magdalena Zioło
 85. Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich. PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

źródło: PKA, MNiSW

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)