Aktualności
Sprawy nauki
05 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-05

Młodzi naukowcy potrzebują wsparcia na start – ruszyła kampania zbiórkowa

Pod hasłem „Wesprzyj najzdolniejszych młodych naukowców” ruszyła kampania, w ramach której Fundacja na rzecz Nauki Polskiej chce zebrać pieniądze dla swoich stypendystów – laureatów programu START.

START – największy w Polsce program stypendialny dla młodych badaczy jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej już od 26 lat. Program jest dla Fundacji wyzwaniem finansowym, któremu coraz trudniej sprostać – co roku młodzi polscy naukowcy dostają od FNP ponad 3 miliony złotych. Chcąc zapewnić kontynuację tego programu, Fundacja uruchomiła właśnie kampanię zbiórkową i zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe do darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych.

Wiem, że istnieją inne organizacje pożytku publicznego, które potrzebują wsparcia – takie, które ratują życie czy pomagają chorym. Ale inwestycja w młodych naukowców to tylko inny, bardziej długofalowy sposób patrzenia na te same potrzeby. Jest to szansa na dołożenie swojej cegiełki do rozwoju nauki i postępu cywilizacyjnego, kwestia współodpowiedzialności mówi prof. Maciej Żylicz.

W ramach kampanii zbiórkowej Fundacja będzie przez cały czerwiec regularnie prezentować filmowe i zdjęciowe materiały o swoich stypendystach na stronie www.start.fnp.org.pl i na Facebooku. Drugim elementem kampanii będzie społecznościowa akcja „START-owcy, pokażcie się!” skierowana do wszystkich dotychczasowych laureatów programu START. Celem tej akcji jest promocja programu i pokazanie sukcesów stypendystów, także tych, którzy wsparcie od Fundacji otrzymali wiele lat temu. Akcji będzie towarzyszył hashtag #JestemStartowcem. Ambasadorami kampanii zbiórkowej zostali prof. Magdalena Król – onkolog, stypendystka START z 2011 r., biolog prof. Janusz Bujnicki (START w 2003 r.) oraz chemik prof. Marcin Drąg (START w 2005 r.).

Począwszy od 1993 roku Fundacja poprzez stypendia START wsparła już ponad 2900 osób. Stypendia co roku trafiają do około stu badaczy przed 30. rokiem życia reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W ten sposób Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pomaga najzdolniejszym młodym ludziom w trudnych początkach ich kariery badawczej. W ubiegłych latach wśród darczyńców programu START znaleźli się m.in. filozof prof. Barbara Skarga i fizyk prof. Adam Sobiczewski.

Młodych naukowców – stypendystów programu START można wesprzeć finansowo na stronie www.start.fnp.org.pl. Otrzymane środki Fundacja w całości przekaże stypendystom, a koszty administracyjne będzie dalej pokrywać sama.

Zofia Matejewska

Dyskusja (0 komentarzy)