Aktualności
Sprawy nauki
14 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-14

Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami ministra

Dr Alicja Gudanowska i dr Danuta Szpilko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymały stypendia Ministerstwa Nauka i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (do 35. roku życia).

W tegorocznej edycji konkursu o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ubiegało się prawie 1160 osób. Ostatecznie Ministerstwo wybrało 209 młodych naukowców, „prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej”. Laureaci mogą liczyć na stypendia w wysokości ponad 5 tys. złotych przez okres do 3 lat.

Nagrodzone badaczki z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej znalazły się w gronie pięciu ministerialnych stypendystów pochodzących z białostockich uczelni.

Dr Alicja Gudanowska pracuje jako adiunkt w Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytucie Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. W roku 2015 uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Praca doktorska pt. Mapowanie technologii w badaniach foresightowych została obroniona z wyróżnieniem. Promotorem pracy był prof. Joanicjusz Nazarko. W latach 2012-2014 dr Alicja Gudanowska kierowała projektem badawczym pn. Opracowanie metodyki mapowania technologii w badaniach foresightowych, który był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Ma na swoim koncie ponad 50 publikacji naukowych oraz 8 projektów badawczych. W działalności naukowej dr Gudanowska skupia się na zagadnieniach z zakresu badań foresightowych oraz analizy kompetencji niezbędnych w procesie produkcyjnym w Przemyśle 4.0.

Dr Danuta Szpilko jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytucie Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. Stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracę doktorską pt. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie obroniła z wyróżnieniem. Promotorem pracy była dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB. W latach 2013-2016 dr Danuta Szpilko kierowała projektem badawczym pt. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorką lub współautorką ponad 50 publikacji naukowych. Pracowała przy 14 projektach badawczych, m.in. Foresight technologiczny “NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).  Jako studentka Wydziału Zarządzania PB otrzymywała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz została wyróżniona w regionalnym finale Konkursu na Najlepszego Studenta RP Studencki Nobel 2009.

Obecnie dr Danuta Szpilko pełni funkcję kierownika projektu Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), w ramach którego studenci z kraju i zagranicy mogą podjąć bezpłatne kształcenie na studiach II stopnia prowadzonych w języku angielskim na kierunkach zarządzanie oraz logistyka. Zainteresowania naukowe dr Danuty Szpilko koncentrują się wokół zagadnień badań foresightowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw w turystyce.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)