Aktualności
Sprawy nauki
06 Lutego
Opublikowano: 2017-02-06

MNiSW ułatwi jednostkom naukowym długoterminowe planowanie

Resort nauki zapowiada uproszczenia w przepisach, dzięki którym jednostki naukowe będą mogły pozwolić sobie na wieloletnie plany, zamiast – jak dotąd – skupiać się na corocznych zbyt szczegółowych rozliczeniach. Mówiła o tym wiceminister nauki Teresa Czerwińska.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Teresa Czerwińska przypominała, że w październiku 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustaw, których zadaniem było ograniczenie biurokracji na uczelniach. To jednak nie koniec działań resortu nauki, jeśli chodzi o uproszczenia w przepisach. „Teraz przeglądamy przepisy, pod kątem zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych dla jednostek naukowych” – powiedziała wiceminister.

Dodała, że jej resort zajmuje się obecnie m.in. uproszczeniem procedur naliczania i rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych. Prace nad nowym rozporządzeniem już trwają, wiceminister spodziewa się, że wejdzie ono w życie w drugim kwartale br.

„Teraz każda jednostka w cyklu rocznym wnioskuje o środki na utrzymanie potencjału badawczego i składa raport rozliczający. Chcielibyśmy, by raport był ograniczony do niezbędnych elementów związanych z finansowym rozliczaniem przekazanych środków” – podkreśliła Czerwińska i oceniła, że taka zmiana będzie dla jednostek dużym odciążeniem.

„Chcemy rozliczać dotację w sposób zgodny z ustawą o finansach publicznych, ale nie chcemy przy tym produkcji nadmiernej biurokracji. A przecież w większości przypadków utrzymanie potencjału badawczego to nic innego jak wynagrodzenia pracowników naukowych, utrzymanie budynku czy zwykła działalność, która nie powinna wiązać się np. z wskazywaniem osiągniętych rezultatów” – mówi Czerwińska.

Jak zaznaczyła, ministerstwo chce też poprzez zmiany w prawie dać jednostkom możliwość przestawienia się na myślenie długofalowe. „Teraz de facto istnieją już programy wieloletnie, ale one są wieloletnie tylko iluzorycznie. W większości tych programów środki trzeba rozliczać w ujęciu rocznym” – opisywała wiceminister. Według niej to obecne przepisy zmuszają jednostki naukowe do krótkoterminowego myślenia o wydatkowaniu środków. „A z tego, co wiemy, to jednostki chciałyby planować w sposób wieloletni. Nie da się tworzyć nauki na światowym poziomie, mając tak znaczne ograniczenie czasowe, jeśli chodzi o wydatkowanie środków” – oceniła wiceminister.

„Inaczej rozliczajmy tam, gdzie mamy projekty, konkretne zadania naukowe, a inaczej tam, gdzie jest mowa tylko o pieniądzach na utrzymanie potencjału badawczego” – dodała wiceszefowa MNiSW.

Czerwińska podkreśliła, że jej resort przez te zmiany nie będzie uboższy w wiedzę o tym, co dzieje się w jednostkach naukowych. „Mamy wystarczające zasoby by sprawować nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych przez jednostki. Nie potrzebujemy tego typu nadmiernej sprawozdawczości” – podsumowała.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)