Aktualności
Sprawy nauki
03 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-03

MSCA i EURAXESS od teraz w NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od 1 stycznia 2022 roku przejęła funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla obszaru Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA oraz koordynatora krajowej sieci Euraxess. Do tej pory za przedsięwzięcia te odpowiadało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA to program należący do Horyzontu Europa i wchodzący w skład pierwszego filaru Doskonałość naukowa. W założeniu wspierać ma naukowców na różnych etapach kariery zawodowej poprzez finansowanie prac badawczych oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Umożliwia także instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć tak badań podstawowych, jak i aplikacyjnych. Istotnymi elementami tych działań – poza samymi badaniami naukowymi – są: współpraca i mobilność międzynarodowa i międzysektorowa oraz rozwój umiejętności miękkich. Co ważne, granty i stypendia wspierające rozwój kadr są dostępne również dla instytucji nieakademickich (przedsiębiorstwa, samorządy).

Z początkiem tego roku NAWA przejęła też koordynację sieci Euraxess. To inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz wspierania międzynarodowej mobilności naukowców. Centra Euraxess pomagają naukowcom i ich rodzinom, którzy przyjeżdżają do Europy oraz podróżującym między krajami kontynentu. W Polsce działa 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach. Dzięki sieci naukowcy oraz ich pracodawcy uzyskują bezpłatne informacje i pomoc w zakresie wiz, legalizacji pobytu, zakwaterowania, warunków zatrudnienia czy życia codziennego. Zespół Euraxess doradza również odnośnie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dostępnych ze środków krajowych, europejskich i zagranicznych. Ważnym narzędziem w funkcjonowaniu sieci Euraxess jest portal www.euraxess.pl.

źródło: NAWA

 

Dyskusja (0 komentarzy)