Aktualności
Sprawy nauki
11 Września
Źródło: PAN
Opublikowano: 2020-09-11

Muzykolog z PAN w Academia Europaea

Prof. Paweł Gancarczyk z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk otrzymał nominację do prestiżowej organizacji naukowej Academia Europaea. To szansa na szeroką promocję polskich badań muzykologicznych na forum międzynarodowym. 

Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku, i Szwedzkiej Akademii Nauk. Gromadzi wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Nie ma charakteru badawczego, jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. To największa taka organizacja w Europie. Zrzesza obecnie ponad 4 tys. członków, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Należy do niej blisko setka uczonych z Polski.

– Powołanie traktuję jako wyraz zaufania okazany przez badaczy muzykologii i historii sztuki. To oni głosowali za moim przystąpieniem do Academia Europaea, co świadczy o tym, że moja międzynarodowa działalność jest dostrzegana – komentuje prof. Paweł Gancarczyk, dodając, że przystąpienie do tej społeczności to szansa na dalsze rozwijanie kontaktów międzynarodowych,  np. poprzez wspólną organizację konferencji, co pozwoli na dalsze promowanie polskiej muzykologii na świecie.

Dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN, jest absolwentem Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1994). Doktorat obronił w 1999 roku na UW, habilitację uzyskał w 2012 roku w Instytucie Sztuki PAN. Od 1999 r. pracuje w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN, którym kieruje od ubiegłego roku. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka” (od 2016 r.), redaktorem naczelnym serii „Ikonografia Muzyczna. Studia i Materiały” (od 2011 r.), wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN (od 2015 r.), wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 2020 r.). W latach 1999–2008 współpracował jako wykładowca ze Studiami Zaocznymi Historii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2008 i 2010–2013 był adiunktem w Instytucie Muzykologii UW. Uczestniczył w konferencjach i kongresach w Austrii, Belgii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Słowenii, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i na Węgrzech, wygłaszał wykłady gościnne w Bazylei, Lublanie, Pradze, Tbilisi i Wiedniu. Współorganizator konferencji międzynarodowych: „The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries” (Warszawa, 2009), „The Musical Culture of Silesia Before 1742: New Contexts – New Perspectives” (Wrocław, 2011), „Music and Propaganda in the Visual Arts” (Warszawa, 2012) oraz kilku konferencji o zasięgu krajowym. Jest laureatem Nagrody im. Księdza Prof. Hieronima Feichta (Warszawa, 2001) oraz Prix des Muses (Paryż, 2016). W latach 2011–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; był również członkiem Zarządu Głównego ZKP (2009–2011, 2013–2015), a w latach 2011–2015 członkiem redakcji wydawanego przez ZKP „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” (Warszawa), obecnie pełni w ZKP funkcję przewodniczącego Jury Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. W latach 2016–2019 był głównym wykonawcą i kierownikiem zespołu polskiego w projekcie badawczym Unii Europejskiej HERA „Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”. Od czerwca 2019 r. prowadzi projekt NCN OPUS „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”.

Instytut Sztuki PAN to interdyscyplinarna instytucja naukowa, w której prowadzone są badania i dokumentacje z zakresu historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filmoznawstwa i antropologii kultury. Instytut może się pochwalić największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolekcją archiwów. Prowadzi prace nad digitalizacją historycznych materiałów dźwiękowych i fotografii.

Członkostwo w Academia Europaea otrzymuje się dożywotnio w drodze zaproszenia popartego rekomendacjami, po weryfikacji osiągnięć kandydata. Organizacja działa jak europejska akademia nauk. Dba o wysokie standardy etyczne w sferze nauki, prowadzi działalność lobbingową i doradczą w Komisji Europejskiej. Ma siedzibę w Londynie, biuro informacyjne w Grazu oraz 5 hubów wiedzy w: Barcelonie, Bergen, Cardiff, Tbilisi i we Wrocławiu. Zajmuje się promocją działalności akademickiej, nauki i badań, a poprzez Young Academy of Europe opieką i mentoringiem dla młodych uczonych.

Źródło: IS PAN

Dyskusja (0 komentarzy)