Aktualności
Sprawy nauki
25 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-25

Na ratunek górnictwu

Kapituła konkursu „Górniczy Sukces Roku” organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i Szkołę Eksploatacji Podziemnej wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: innowacyjność, osobowość i ekologia.

Za najbardziej innowacyjny projekt uznano funkcjonalny system bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, realizowany pod kierownictwem prof. Tadeusza Uhla z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy udziale konsorcjum krajowych podmiotów i jednostek naukowo-badawczych w składzie: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., EC Projekt Sp. z o.o., M&A Capital Sp. z o.o., Ex Solution Adrian Skrobek oraz Profil Met Sp. j. K. Jasiński, Ł. Leiter.

Zastosowanie realizowanego przedsięwzięcia umożliwi ratownikom górniczym korzystanie z lekkich i łatwych do uruchomienia systemów komunikacji bezprzewodowej, co nie tylko usprawni tempo i sprawność prowadzonej akcji, poprawi jej koordynację, ale również wzmocni bezpieczeństwo ludzi poprzez rozwiązanie problemów z komunikacją pomiędzy ratownikami w zastępie oraz między zespołem a centralą, a także pozwoli na przesył danych o częstości pracy serca ratownika do bazy ratowniczej i na powierzchnię wykorzystując pulsometr umieszczony na klatce piersiowej. W ramach realizowanego projektu stworzony został zestaw bezprzewodowej łączności ratowniczej, złożony z bazy M1v1.0, zestawu komunikacyjnego PC 1.0 z mikrofonem bezprzewodowym oraz repeaterów REP 1.0 wraz z mediakonwerterem. Wszystkie części wchodzące w skład pakietu przebadane zostały w laboratoriach Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara” pod kątem ich użycia w środowisku zagrożonym wybuchem. Wykonane w wyrobiskach podziemnych, zarówno Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., jak również Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” czy Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”, próby ruchowe potwierdziły realizację wstępnych założeń przygotowanego rozwiązania. Planowany docelowo do wdrożenia w seryjnej produkcji system dofinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach projekt nr 7”.

az

(źródło: agh.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)