Aktualności
Sprawy nauki
14 Lutego
Opublikowano: 2018-02-14

Na UW wyłoniono zwycięzców grantów na innowacyjne projekty

Ogłoszono listę zwycięskich zespołów naukowych oraz naukowców, którzy otrzymają finansowe wsparcie na rozwój innowacyjnych projektów. Wśród laureatów konkursu na grant „Inkubator Innowacyjności+” aż dziewięciu nagrodzonych związanych jest z Uniwersytetem Warszawskim. Wśród nich znaleźli się naukowcy z wydziałów biologii, chemii, geologii i psychologii.

6 lutego 2018 r. ogłoszono zwycięzców drugiej edycji konkursu na grant z programu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wspieranie naukowców w zarządzaniu wynikami badań i prac rozwojowych w kierunku komercjalizacji. Przedmiotem zgłoszeń o dofinansowanie są projekty będące w fazie przedwdrożeniowej – wyniki badań, technologie oraz projekty z dużym potencjałem rynkowym.

Ze względu na swój charakter „Inkubator Innowacyjności+” pozwala poddać analizie kondycję polskiej nauki z perspektywy potencjału komercjalizacji odkryć, badań naukowo-rozwojowych oraz pomysłów zgłaszanych przez pracowników uczelni.

Aż 9 nagrodzonych zespołów związanych jest z Uniwersytetem Warszawskim. W tej grupie aż 5 zespołów otrzymało dodatkowe dofinansowanie związane z planowanym utworzeniem spółek typu spin-off, które mają wprowadzać nowe rozwiązania na rynek. W tegorocznej edycji konkursu naukowcy ubiegali się o dofinansowanie do kwoty 60 tys. zł przeznaczone na dalsze badania oraz do 20 tys. zł w kategorii najlepszego pomysłu na spółkę spin-off. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z wydziału biologii, chemii, geologii oraz psychologii.

Innowacja w fazie rozwoju – na co przeznaczone zostaną inwestycje?

Wśród nagrodzonych projektów na uwagę zasługuje nowatorska terapia leczenia ciężkich infekcji oraz lekoopornych chorób u zwierząt przy pomocy wyselekcjonowanych szczepów bakteriofagów. Projekt realizowany przez dr. Piotra Golca z Wydziału Biologii UW przeszedł wstępne fazy badań uzyskując satysfakcjonujące rezultaty. W tym roku ma powstać spółka typu spin-off, której celem będzie wprowadzenie innowacji na rynek.

Równie ciekawym pomysłem jest opracowanie przez dr. Macieja Mazura z Wydziału Chemii UW prostego urządzenia służącego do oznaczania w warunkach domowych poziomu białka w moczu. Dzięki temu chorzy na zespół nerczycowy mogą z wyprzedzeniem wykrywać nawroty choroby i odpowiednio wcześniej podać właściwe leki. Na zespół nerczycowy chorują głównie dzieci, a stosowane terapie bazują na obciążających organizm sterydach. Wczesne rozpoznanie nawrotu choroby pozwala ograniczyć lub nawet wyeliminować sterydy z terapii. Dr Mazur planuje uruchomić spółkę spin-off i po opatentowaniu wynalazku wprowadzić urządzenie na rynek.

Innym pomysłem, którego zwieńczeniem ma być uniwersytecka spółka spin-off, jest opracowanie hybrydowych peptydomimetyków do zastosowań w bólu neuropatycznym. Zespół projektowy działający pod kierunkiem dr. Rafała Wieczorka dowodzi, że na chroniczne bóle neuropatyczne spowodowane trwałym uszkodzeniem układu nerwowego cierpi ok. 7% ludzi, a na ten rodzaj bólu nie ma trwałej i skutecznej terapii. Naukowcy z UW są pewni, że na podstawie swoich odkryć mogą opracować zupełnie nowy typ leku przeciwbólowego będącego skuteczną odpowiedzią na bóle neuropatyczne.

Kolejny projekt, który zmierza do utworzenia spółki spin-off, to prototyp osobistego monitora hemodializy autorstwa mgr. Michała Michalca. Urządzenie m.in. oznacza wybrane toksyny mocznicowe usuwane w czasie hemodializy, monitoruje stężenie toksyn, a wynik jest prezentowany w formie indywidualnego profilu pacjenta. Na tej podstawie można dokonywać obliczeń podstawowych parametrów opisujących wydajność i adekwatność prowadzonego leczenia. Rozwiązanie wykorzystujące m.in. mobilną aplikację ma przyczynić się do redukcji powikłań, jakie zdarzają się po dializach.

Na uwagę zasługuje fakt, że połowa zgłoszeń ma związek z wynalazkami oraz badaniami z obszaru ochrony zdrowia, medycyny i weterynarii. Pozostałe projekty dotyczą różnych dziedzin – m.in. nowatorskiej metody usuwania arsenu z zanieczyszczonych wód czy termoplastycznych i bioaktywnych nanokompozytów polimerowych. Wśród nagrodzonych projektów jest również pomysł opracowania warsztatów geologicznych dla uczniów szkół, czy sposób walidacji metod pracy z dziećmi uczących się języków.

Anna Kaczmarska

Dyskusja (0 komentarzy)