Aktualności
Sprawy nauki
03 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-03

Nabór do Programu STER

Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej otworzyła nabór wniosków do Programu STER –  Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Tegoroczna edycja skierowana jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie i mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub w ich kształceniu.

Umiędzynarodowienie nauki umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, pozwala na wieloaspektowe wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury, pozytywnie wpływa na jakość dydaktyki. Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia nauki polskiej jest jednym z celów NAWA. Droga do jego osiągnięcia to zarazem poprawa pozycji polskich uczelni w rankingach światowych, jak i większa rozpoznawalność naszych jednostek badawczych w skali międzynarodowej. Temu służyć też ma Program STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Tegoroczna edycja adresowana jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub w ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Najważniejszym założeniem Programu jest systemowe wsparcie internacjonalizacji szkół doktorskich, m.in. w zakresie: doskonalenia jakości kształcenia oraz prowadzonych badań; zwiększenia międzynarodowej mobilności doktorantów i kadry; wspierania współpracy międzynarodowej szkół doktorskich; pozyskiwania zagranicznych doktorantów i promotorów; wspierania w postaci stypendiów tych doktorantów, którzy realizują swoje projekty we współpracy międzynarodowej.

Realizacja projektu może trwać od 1 do 36 miesięcy (pomiędzy 4 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2023 roku). Dofinansowanie ze środków NAWA może wynieść maksymalnie 2 mln zł. Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości kwoty, o którą wnioskodawca aplikuje.

Nabór wniosków do Programu będzie prowadzony do 31 lipca 2020 r., w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

źródło: NAWA

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty Programu STER

Dyskusja (0 komentarzy)