Aktualności
Sprawy nauki
17 Marca
Opublikowano: 2022-03-17

Nabór kandydatów do Rady Naukowej ERC

Do 6 maja organizacje badawcze, akademie, uniwersytety i inne instytucje naukowe mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Naukowej European Research Council. To najwyższy organ zarządzający ERC.

Rada Naukowa to najwyższy organ zarządzający Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zajmującej się przyznawaniem środków na pionierskie badania podstawowe z zakresu różnych dziedzin nauki. Do jej zadań należy określanie specyfiki grantów i poziomu ich finansowania, opracowanie rocznego program prac, ustalanie procedury oceny wniosków i powołanie ekspertów je oceniających, a także monitorowanie procesu wdrożenia programów. Członkowie tego ciała powoływani są przez Komisję Europejską na czteroletnią kadencję i działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Z uwagi na to, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wygasną mandaty prawie 1/4 członków Rady Naukowej, konieczne jest wytypowanie ich następców.

Kandydatury zbiera powołany przez Komisję Europejską niezależny Komitet Identyfikacyjny, w skład którego wchodzi m.in. prof. Michał Karoński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To do Komitetu będzie należało zarekomendowanie KE przyszłych członków Rady Naukowej ERC. W związku z tym wystosowano w tej sprawie listy do europejskich instytucji i organizacji naukowych z prośbą o nominowanie odpowiednich kandydatów. Nie jest bowiem dopuszczone samodzielne składanie wniosków.

Kluczowym czynnikiem sukcesu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jest niezależność jej Rady Naukowej, składającej się z najwybitniejszych naukowców i uczonych reprezentujących całe europejskie środowisko badawcze. Aby zapewnić ciągłość prac, zachęcam europejskie instytucje badawcze do nominowania kandydatów – mówi Mariya Gabriel, komisarz ds. badań, innowacji, kultury, edukacji i młodzieży.

Kryteria zgłaszania kandydatur opublikowano na stronie internetowej ERC.

Rada Naukowa ERC liczy obecnie 20 członków. Na jej czele stoi przewodnicząca European Research Council prof. Maria Leptin. Przypomnijmy, że jednym z trojga jej zastępców jest prof. Andrzej Jajszczyk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)