Aktualności
Sprawy nauki
30 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-30

Nabór uzupełniający do Rady Młodych Naukowców

Do 16 stycznia trwa uzupełniający nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Poszukiwani są zwłaszcza reprezentanci dziedzin: sztuki oraz nauk teologicznych, ale zgłoszenia mogą nadsyłać również przedstawiciele innych obszarów nauki.

Rada Młodych Naukowców to zespół doradczy ministra edukacji i nauki, wspierający rozwój kariery młodych badaczy. Do zadań tego gremium należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery; wspieranie kontaktów z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Rada zainaugurowała swoją działalność w lutym 2010 roku. Od tamtej pory zasiadało w niej ponad stu przedstawicieli środowiska młodych badaczy. W październiku 2021 r. rozpoczęła się VII kadencja tego organu. W nowym składzie powołanym przez ministra Przemysława Czarnka znalazło się: 4 przedstawicieli nauk społecznych, po 3 – nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jeden reprezentant nauk teologicznych.

W związku z brakiem reprezentacji z dziedziny sztuki, a także tylko jednym reprezentantem w dziedzinie nauk teologicznych Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło uzupełniający nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców. Jednocześnie resort zachęca także przedstawicieli wszystkich innych niż wyżej wymienione dziedzin do przekazywania zgłoszeń wraz z uzasadnieniem. Wnioski przyjmowane są do 16 stycznia 2022 roku. Formularz aplikacyjny należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: nabordoRMN@nauka.gov.pl.

W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych. Ponadto członek RMN musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Kadencja obecnej Rady, na czele której stanął dr Igor Kilanowski, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, potrwa do końca września 2023 roku.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)