Aktualności
09 Listopada
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2020-11-09

Nagroda ambasady Senegalu za popularyzowanie wiedzy o Afryce

Prof. Iwona A. Ndiaye z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymała nagrodę ambasady Senegalu w Polsce. Doceniono ją za zaangażowanie w popularyzowanie wiedzy o Afryce oraz publikacje naukowe na temat Senegalu.

Nagroda została wręczona podczas corocznego spotkania przedstawicieli diaspory senegalskiej, które w tym roku odbyło się w Olsztynie. W imieniu swoich rodaków pamiątkową statuetkę (rękodzieło sztuki afrykańskiej) wręczył Papa Samba Ifra Ndiaye, prezes Fundacji Współpracy Polsko-Afrykańskiej Teranga.

– Wręczając symboliczną pamiątkę podczas obchodów Grand Magal de Touba 2020 pragnę z inicjatywy społeczności senegalskiej przekazać podziękowania za pani działania i wsparcie udzielane diasporze afrykańskiej w Polsce – mówił Papa Samba Ifra Ndiaye, gratulując laureatce.

Prof. Iwona A. Ndiaye pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM. W pracy naukowej dużą uwagę poświęca problematyce afrykańskiej oraz literaturze afrykańskiej z perspektywy gender. Pokłosiem tych zainteresowań są liczne publikacje naukowe. W 2013 r. zorganizowała ogólnopolski konkurs na tłumaczenie francuskojęzycznej poezji afrykańskiej kobiet, którego rezultatem jest wydana w jej opracowaniu i redakcji dwujęzyczna antologia Je suis la femme-Afrique. Antologia afrykańskiej poezji kobiecej oraz wydana pod jej redakcją naukową monografia wieloautorska Rola kobiet i organizacji kobiecych w wybranych państwach afrykańskich.  Współredagowała serię Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne oraz tomy pokonferencyjne wydane w tej serii.

Swoją aktywność zawodową łączy z życiową pasją, którą jest popularyzacja wiedzy o kulturze i obyczajach afrykańskich, a także przełamywanie stereotypów dotyczących Afryki. Wspólnie z mężem, dr. hab. Barą Ndiaye – pracownikiem Instytutu Historii UWM, Senegalczykiem, zainicjowała w Olsztynie Dni Afryki, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w skali kraju wydarzeń promujących kulturę afrykańską. Działania te mają na celu także walkę ze stereotypami, pokazywanie całego oblicza kontynentu, jego problemów, ale też ogromnego bogactwa kulturowego często przemilczanego przez media.

W latach 2007-2019 działała w Polskim Towarzystwie Afrykanistycznym. Od 2012 r. jest członkinią rady programowej Fundacji Afryka Inaczej, działającej na rzecz rozwoju stosunków pomiędzy krajami afrykańskimi a Polską i innymi krajami Unii Europejskiej.

źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)