Aktualności
09 Kwietnia
Źródło: www.up.lublin.pl
Opublikowano: 2019-04-09

Nagroda Chirona dla prof. Stanisława Winiarczyka

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, został laureatem prestiżowej Nagrody Chirona dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej.

Chiron w mitologii greckiej był najmądrzejszym centaurem – pół-człowiekiem, pół-koniem, nauczycielem greckich herosów, niezwykle biegłym w sztuce lekarskiej. Nie dziwi więc fakt, że stał się patronem ważnego wyróżnienia w środowisku lekarzy weterynarii. Przyznaje je corocznie Kapituła Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a statuetka wręczana jest podczas uroczystego otwarcia Targów Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica i Kongresu Praktyki Weterynaryjnej Vetforum w Łodzi.

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk (ur. w 1956 r.) jest lekarzem weterynarii, specjalistą w zakresie chorób psów i kotów oraz epizootiologii. Pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie m.in. pełnił funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (2008–2016). Kieruje Katedrą Epizootiologii i Kliniką Chorób Zakaźnych UP. Jest krajowym kierownikiem specjalizacji choroby psów i kotów w Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, a także członkiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, był jej wiceprzewodniczącym w latach 2005–2013. Obecnie przewodniczy Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Reprezentuje też krajowy samorząd weterynaryjny w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe). Był członkiem: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie.

MK

„Europejska jakość kształcenia” – rozmowa z prof. Stanisławem Winiarczykiem opublikowana w styczniowym numerze „Forum Akademickiego”

Dyskusja (0 komentarzy)