Aktualności
26 Października
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Opublikowano: 2020-10-26

Nagroda dla badaczki z WAT

Dr hab. inż. Anna Kłos z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej została laureatką prestiżowej nagrody Europejskiej Unii Nauk o Ziemi. Doceniono jej badania w dziedzinie geodezji.

Wyróżnienie to przyznawane jest co roku wybitnym młodym naukowcom zajmującym się naukami o Ziemi, planetach i kosmosie. European Geosciences Union wyłoniła łącznie 51 laureatów. W tym gronie dr hab. inż. Anna Kłos jest jedynym młodym naukowcem nagrodzonym w dziedzinie geodezji. Badaczka WAT została uhonorowana za wkład naukowy w analizę geodezyjnych szeregów czasowych pod kątem ich wykorzystania do badania zmian klimatu, wyznaczania deformacji skorupy ziemskiej oraz realizacji kinematycznych układów odniesienia dla Ziemi.

– Nagroda przyznana przez Europejską Unię Nauk o Ziemi jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. W poprzednich latach patrzyłam z wielkim podziwem na młodych naukowców, którym przyznawano tę nagrodę, ponieważ świadczy ona o wysokim poziomie prowadzonych badań oraz rozpoznawalności międzynarodowej. Nagroda daje mi duży zastrzyk energii i motywacji do dalszej pracy, ale czuję także, że prowadzone przeze mnie badania zostały docenione przez najlepszych naukowców na świecie – przyznaje dr hab. inż. Anna Kłos.

Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego Zgromadzenia Generalnego Europejskiej Unii Nauk o Ziemi, które odbędzie się w dniach 25–30 kwietnia 2021 r.

Dr hab. inż. Anna Kłos otrzymała stopień naukowy doktora w 2016 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego – trzy lata później. Jest współautorką 34 artykułów naukowych, wykonawcą 14 projektów naukowych (również międzynarodowych), współautorką ponad 140 wystąpień konferencyjnych oraz laureatką 6 stypendiów międzynarodowych. W 2018 r. otrzymała prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a w czerwcu 2020 r. – stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Należy do trzech międzynarodowych grup roboczych. Odbyła praktyki w wiodących ośrodkach zagranicznych: Uniwersytecie w Luksemburgu, Belgijskim Obserwatorium Królewskim, Uniwersytecie w Bonn czy Niemieckim Centrum Badań Naukowych GFZ. Organizowała sesje na konferencjach międzynarodowych. Pełni funkcję zastępcy edytora w wiodących w dziedzinie geodezji periodykach: „Journal of Geodesy”, „GPS Solutions” oraz redaktora naczelnego czasopisma „Geodesy and Cartography” wydawanego przez Polską Akademię Nauk. W tym roku, w uznaniu jej osiągnięć naukowych, została powołana do komitetu sterującego nowo utworzonej grupy Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (International Association of Geodesy) zajmującej się wykorzystaniem obserwacji geodezyjnych pod kątem badania zmian klimatu (IAG Inter-Commission Committee on „Geodesy for Climate Research”).

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)