Aktualności
25 Kwietnia
Źródło: swiatlekarza.pl
Opublikowano: 2019-04-25

Nagroda dla prof. Marcina Ufnala

Podczas odbywającego się w Orlando w USA kongresu „Experimental Biology 2019” prof. Marcin Ufnal, kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odebrał nagrodę Article Impact Award 2018. Nagrodę za pracę Chronic, low-dose TMAO treatment reduces diastolic dysfunction and heart fibrosis in hypertensive rats wręczył redaktor naczelny „American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiolgy” – prof. Irving Zucker.

Nagroda przyznawana jest tej publikacji w „American Journal of Physiology”, która w danym roku wzbudziła największe zainteresowanie. Artykuł prof. Ufnala w czasie pierwszych 4 miesięcy od publikacji został pobrany ponad 1700 razy, a informacja o nim znalazła się na 15 międzynarodowych portalach ogólnonaukowych i znajduje się obecnie w 5% prac, które wzbudziły największe zainteresowanie spośród wszystkich prac naukowych śledzonych przez ALMETRIC.

Publikacja dotyczy wpływu TMAO – związku znajdującego się w rybach oraz wytwarzanego przez bakterie jelitowe – na układ krążenia. W zespole naukowców prowadzących badania oprócz prof. Ufnala zaleźli się: z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej – dr Tomasz Hutsch, dr Adrian Drapała, mgr Marta Gawryś-Kopczyńska, dr Marek Konop, lek. wet. Klaudia Bielińska, mgr Ewelina Zaorska, Emilia Samborowska, z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – dr Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik i prof. dr hab. Leszek Pączek oraz prof. Michał Dadlez ze Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN. Badania są finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauki.

JK

(Źródło: UM)

Dyskusja (0 komentarzy)