Aktualności
28 Czerwca
fot. Agnieszka Fiejka
Opublikowano: 2019-06-28

Nagroda im. Andrzeja Malewskiego dla psycholożki z UJ

Dr hab. Malwina Szpitalak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego przyznawaną przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk. 

Nagrodę przyznano za znakomite rezultaty badań nad ogólnymi mechanizmami efektów dezinformacji, a szczególnie za precyzję metodologiczną w poznawaniu źródeł wiarygodności zeznań świadków.

Malwina Szpitalak jest doktorem psychologii. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym kieruje ścieżką specjalizacyjną psychologia sądowa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zniekształceń pamięciowych i możliwości ich niwelowania, dysonansu poznawczego oraz pracoholizmu. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym książek dotyczących dezinformacji w kontekście zeznań świadków, pracoholizmu, samooceny oraz defensywnego pesymizmu, m.in. „W kierunku poprawy jakości zeznań świadków. Pozytywne i negatywne następstwa ostrzegania o dezinformacji” oraz Nie taki pesymizm zły. Polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu”.

Nagroda im. Andrzeja Malewskiego przyznawana jest młodym naukowcom (w wieku do 35 lat) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie: teorii psychologicznej, badań psychologicznych, metodologii nauk społecznych, badań interdyscyplinarnych (jedną z dyscyplin powinna być psychologia).

Źródło: Instytut Psychologii UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)