Aktualności
15 Maja
Dr Małgorzata Kostrzyńska odbiera Nagrodę im. Artura Rojszczaka
Opublikowano: 2019-05-15

Nagroda im. Artura Rojszczaka dla badaczki bezdomności

Dr Małgorzata Kostrzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego została tegoroczną laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka, którą przyznaje Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodę wręczono w Lublinie.

Dr Kostrzyńska w roku 2014 obroniła pracę doktorską pt. ,,Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności” na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, za którą otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (2015). Laureatka zrekonstruowała proces włączania w świat bezdomnych, oparty na mechanizmie reakcji społecznej i konsekwentnych jej zmianach tożsamościowych, przedefiniowaniu granic świata przeżywanego i zmianach granic uczestnictwa społecznego bezdomnych (podział „swoi” – „obcy”). Jego znajomość pozwala uniknąć ujednolicenia wsparcia. Dr Kostrzyńska ukazała upełnomocnionych bezdomnych, organizujących przetrwanie, zmotywowanych, wyspecjalizowanych. Taki obraz odsłania paradoksy pomocy, bardziej „uczącej bezradności”, niż motywującej; ujawnia potencjał bezdomnego.

Laureatka współpracuje z podmiotami (rządowymi i pozarządowymi) na rzecz budowania sieci współpracy, służącej wsparciu osób bez domu – członek Łódzkiego Partnerstwa w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności. Współpracuje również z reprezentantami świata nauki różnych dyscyplin, dbając o interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań, zapewniając różne perspektywy postrzegania (powołanie międzywydziałowego Centrum Innowacji Społecznych UŁ); jak również z organami miasta na rzecz projektowania systemowych rozwiązań bezdomności, w tym np. projekt Opracowanie modelu funkcjonowania  Łódzkiego Centrum Usług Społecznych.

Dzięki realizowanemu projektowi Skrzynka „Domni – Bezdomni” (przez trzy lata była koordynatorem akcji, aktualnie jest wolontariuszką) pracuje indywidualnie z bezdomnymi na rzecz zmiany. Nie tylko działa w kierunku integracji światów „domnych” i bezdomnych, ale zmiany percepcji bezdomnych. Skrzynka jest innowacyjnym narzędziem pracy z osobami bez domu, które laureatka promuje w środowiskach jako alternatywny sposób pracy. Skrzynka jest pretekstem do nawiązania współpracy, kompleksowego wsparcia, towarzyszenia osobom bez domu, dając konkretne efekty ich wychodzenia z bezdomności. Stwarza możliwość spotkania tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy nie są obojętni i chcą wspierać, otworzyć się na może nieznany dotąd świat bezdomności.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Artura Rojszczaka, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu – znakomitego filozofa i człowieka o wielkiej dobroci, wrażliwości oraz nieprzeciętnym podejściu do świata.

Źródło: FnP

Dyskusja (0 komentarzy)