Aktualności
25 Listopada
Fot. Maciej Andrzejewski
Opublikowano: 2019-11-25

Nagroda im. Kotarbińskiego 2019 dla „Okrutnego teatru samospaleń…”

Decyzją Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych został „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej” autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat V edycji konkursu otrzymał 50 tys. złotych na dalsze badania naukowe.

Zwycięskie dzieło „jest prawdziwie interdyscyplinarne (…). Autor wykazał się w nim dogłębną znajomością perspektywy religijnej, historycznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej. Monografia oparta jest nie tylko na obszernej i często przywoływanej przez autora literaturze, ale także na własnych badaniach. Wszystkie przywoływane opinie i cytaty są rzetelnie udokumentowane. Autor wielokrotnie odnosi się też krytycznie do zastanych opinii, zawsze rzetelnie swą krytykę uzasadniając” – uzasadnił ks. prof. Andrzej Szostek.

– Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej. Cieszę się również z tego, że mogłem poznać wspaniałe osoby – pozostałych nominowanych, bo o to również chodzi w tej nagrodzie, byśmy budowali mosty. Humaniści nie mogą być letni, nie mogą wybierać prostych ścieżek, humaniści muszą być osobami z pasją i to pojmowaną dwojako – jako żar poznawczy, w sensie poszukiwań i nieodpuszczania oraz jako rodzaj męki – nie możemy pozwolić sobie na nierzetelność, na pójście na skróty – powiedział prof. Grzegorz Ziółkowski. Do V edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę książek – aż 76. Oprócz zwycięzcy o nagrodę walczyły:

  • „Herbert. Biografia” (Tom I „Niepokój”; Tom II „Pan Cogito”) Andrzeja Franaszka, wydana przez Wydawnictwo ZNAK, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,
  • „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej” Magdaleny Matysek-Imielińskiej, wydana przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Uniwersytet Wrocławski, zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
  • „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” Joanny Lisek, wydana przez Fundację Pogranicze, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • „Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII” Zuzanny Zbróg i Piotra Zbróga, wydana przez TAiWPN Universitas, zgłoszona przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nagroda im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by wspierać i promować pracę polskich naukowców, ale również po to, żeby przypominać o niesłabnącym charakterze zadań samej humanistyki. Wyróżnienie zostało ustanowione z okazji 70. rocznicy powstania Uniwersytetu Łódzkiego. W ciągu pięciu lat zostało zgłoszonych ponad 280 prac. Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu znaleźli się: prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN), dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) i prof. Andrzej Friszke (PAN).

Prof. Tadeusz Kotarbiński – polski filozof, logik i etyk. Przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najwybitniejszym dziełem Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony teorii sprawnego działania.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)