Aktualności
01 Października
Źródło: www.itwiz.pl
Opublikowano: 2020-10-01

Nagroda im. Marka Cara dla analityka danych z ICM UW

Dr hab. Dominik Batorski, socjolog i analityk danych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, został laureatem tegorocznej Nagrody im. Marka Cara. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Badacza z ICM UW doceniono za badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Dr hab. Dominik Batorski zajmuje się tematami uczenia maszynowego oraz społecznych implikacji rozwoju sztucznej inteligencji. Animuje społeczność osób skupionych nad pracą z danymi i uczeniem maszynowym – organizator meetupów Data Science Warsaw. Jako ekspert wielokrotnie doradzał jednostkom administracji rządowej i samorządowej, kierował przygotowywaniem ekspertyz oraz uczestniczył w tworzeniu kilku Strategii (w tym Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce do 2020 roku) i Programów Operacyjnych (zwłaszcza POPC), a także Narodowego Planu Szerokopasmowego i jego aktualizacji. Był członkiem Rady ds. Informatyzacji (2011–2013) i Rady ds. Cyfryzacji (2016–2018). W 2008 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Od ponad 16 lat zajmuje się analizą dużych danych zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, związanych z data science na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Białostockiej.

Drugim z nagrodzonych został Kazimierz Schmidt, radca ministra w Departamencie Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji, którego uhonorowano za wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego; wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej oraz za aktywne działanie, które w znaczącym stopniu umożliwiło przyspieszone włączanie mechanizmów uwierzytelniania osób fizycznych w relacjach z administracją publiczną. W ostatnim czasie był opiekunem merytorycznym projektu rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących archiwów audiowizualnych, digitalizacji dokumentów oraz zasad zarządzania dokumentacją elektroniczną, przepisów kancelaryjnych, uwzględniających istnienie dokumentacji w postaci elektronicznej, zasad podpisywania i doręczenia dokumentów elektronicznych.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jednostki naukowo-badawczej, działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. Politechniki Poznańskiej –  Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej;
  • Jakub Szamałek – pisarz, scenarzysta studia CD Projekt RED (producent serii gier „Wiedźmin”).

Nagroda im. Marka Cara jest wręczana od 2002 roku na Forum Teleinformatyki. Wyróżniono nią już 35 osób. Patron nagrody – tragicznie zmarły w 1997 roku Marek Car – był pomysłodawcą i pierwszym Przewodniczącym Rady Programowej Forum oraz aktywnym popularyzatorem nowoczesnych technologii w życiu społecznym.

Mikołaj Marszycki, ITwiz (www.itzwiz.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)