Aktualności
01 Kwietnia
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2019-04-01

Nagroda KARTY dla twórcy Muzeum Uniwersyteckiego UMK

Dr hab. Mirosław A. Supruniuk, kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz Muzeum Uniwersyteckiego, został laureatem Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej za działania na rzecz pamięci historycznej, służące wspólnocie obywatelskiej.

Wyróżnienie przyznane po raz pierwszy przez Fundację Ośrodka KARTA zostało wręczone podczas uroczystej gali w warszawskim kinie „Iluzjon”. Zwycięzca został wyłoniony z grona 54 kandydatur. Jak zaznaczają inicjatorzy, dr hab. Mirosław A. Supruniuk w swojej aktywności, dokonaniach i postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez FOK.

Fundatorem Nagrody jest Janusz Miernicki, warszawski przedsiębiorca, od dzieciństwa związany z Mokotowem. Od samego początku istnienia Fundacji, wraz z żoną Katarzyną, przyglądał się jej działalności, w której KARTA chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki, działając na rzecz budowania porozumienia i wspólnoty obywatelskiej. W 2018 roku zdecydował, że chce nagradzać osoby, które podobnie jak KARTA, działają na rzecz pamięci. Dla uczczenia zmarłej w 2007 Katarzyny Miernickiej, Nagroda KARTY nosi jej imię.

Dr hab. Mirosław Adam Supruniuk, twórca i kierownik Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz Muzeum Uniwersyteckiego, jest współredaktorem serii wydawniczej „Archiwum Emigracji”, twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Archiwum Emigracji”. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami i dorobkiem emigracji polskiej po 1939 roku, w tym głównie nad kulturowymi jej aspektami: historią sztuki, edytorstwem, źródłoznawstwem, biografistyką, bibliografią emigracyjną, emigracyjną prasą i wydawnictwami, a także w badaniach nad dziejami nauki polskiej w Wilnie w XX wieku i historią UMK. Kierował międzynarodowym projektem pn. „Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 – monografia”. W 2013 roku został laureatem prestiżowego konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej/Custos Monumentorum Rei Publicae/. W kadencji 2015–2018 zasiadał w Komitecie Historii Nauki i Techniki przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Laureat publikuje także na łamach „Forum Akademickiego”.

Źródło: UMK

Wybrane publikacje Mirosława A. Supruniuka w FA:

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/11/w-gorsecie-tradycji-i-pamieci/

https://forumakademickie.pl/static/archiwum/98/9/artykuly/19-badania.htm

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)