Aktualności
01 Lutego
Na zdjęciu ostatnia Gala Konkursu
Opublikowano: 2018-02-01

Nagroda Kotarbińskiego – IV edycja

Uniwersytet Łódzki ogłosił czwartą edycję Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę z zakresu nauk humanistycznych. Ogłoszenie zwycięskiego dzieła nastąpi 25 listopada 2018 w Filharmonii Łódzkiej. Nagroda to 50 000 złotych.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace dostaną się do ostatniego etapu Konkursu, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy prac.

Więcej informacji o Konkursie oraz Regulamin na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Paweł Śpiechowicz

Dyskusja (0 komentarzy)