Aktualności
16 Kwietnia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2020-04-16

Nagroda Max Weber Stiftung dla historyka z UW

Prof. Włodzimierz Borodziej z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał międzynarodową nagrodę badawczą przyznawaną przez Fundację Maxa Webera przy Kolegium Historycznym w Monachium.

Laureatami nagrody są wybitni naukowcy prowadzący międzynarodową działalność w ramach nauk humanistycznych i społecznych. Otrzymują 30 tys. euro oraz zaproszenie na pobyt badawczy w Monachium. Wśród poprzednich zwycięzców znajdują się: amerykańska historyk Isabel V. Hull, francuski historyk sztuki i filozof Georges Didi-Huberman oraz francuski historyk i politolog Hélène Miard-Delacroix. W tym roku uhonorowano historyka z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Włodzimierz Borodziej jest wysoko cenionym badaczem, blisko związanym z Niemcami jako naukowiec i jako organizator nauki – tak wybór jury tłumaczy Hans van Ess, przewodniczący komisji konkursowej oraz prezydent Max Weber Stiftung.

Prof. Włodzimierz Borodziej jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od czasu ukończenia studiów związany jest z Instytutem Historycznym UW. W latach 1999–2002 był prorektorem UW. Pracował również na Uniwersytecie Filipa w Marburgu oraz na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Polski, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej. 

źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)