Aktualności
13 Grudnia
Źróło: www.put.poznan.pl
Opublikowano: 2018-12-13

Nagroda naukowa Komitetu Biotechnologii PAN dla prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela

Dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej został tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop. Otrzyma 5 tys. euro, ufundowane przez firmę Bayer.

Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk przyznaje indywidualną nagrodę pieniężną od 2017 roku. Honoruje w ten sposób młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W tym roku wyróżniono dr. hab. inż. Piotra Oleśkowicza-Popiela, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej, za opracowanie przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów. Kapituła wysoko oceniła wartość nagrodzonej pracy dla ochrony środowiska (zagospodarowanie uciążliwych odpadów) i jej zgodność z ideą gospodarki cyrkulacyjnej.

– Technologia ta jest jednostopniowa i oparta na wykorzystaniu jednego surowca: kwaśnej serwatki. Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie, po Niemczech, Francji i Włoszech, w produkcji serów twarogowych. Rocznie na ich eksporcie zarabiamy ponad 4 mld zł. Produktem ubocznym w tej produkcji jest serwatka, której wielkość w skali UE wynosi około 50 mln metrów sześciennych – tłumaczy prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop.

Niezagospodarowana serwatka zwykle jest po prostu odprowadzana do ścieków. Zdarza się również, że trafia wprost do jezior czy rzek. Może to doprowadzić do zaburzenia równowagi  ekologicznej w takich akwenach wodnych. Państwa członkowskie UE zobowiązały się do zmniejszenia odpadów żywności do 30 proc. w 2025 r. i 50 proc. do roku 2030. Technologia wytwarzania biopaliw z wykorzystaniem odpadów organicznych opracowana przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela wspomaga osiągnięcie tego celu, wpływa także na zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii. Jej autor wskazuje, że w przyszłości alternatywnym źródłem energii do ropy, gazu czy innych paliw kopalnych może być pozyskiwanie „zielonej energii” z odpadów organicznych.

– Nagroda AgroBioTop doskonale pokazuje multi- i interdyscyplinarność nauki. Osiągnięcia z zakresu biotechnologii i inżynierii środowiska można stosować w rolnictwie i vice versa: współczesne rolnictwo generuje wiele możliwości i wyzwań, a rozwiązania można znaleźć w różnych dziedzinach nauki – podkreśla dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, dodając, że serwatka kwaśna to odpad z produkcji np. twarogu lub jogurtu typu greckiego. W związku z rosnącą światową popularnością tych produktów znacząco zwiększa się ilość serwatki kwaśnej, która – niezagospodarowana – stanowi duży problem środowiskowy.

Biologiczna produkcja kwasu kapronowego jest prowadzona przez grupy mikroorganizmów, które przetwarzają składniki serwatki w cenny surowiec – ten zaś może mieć szerokie zastosowanie, np. jako dodatek do pasz, środek antybakteryjny, ale również jako produkt pośredni do produkcji biopaliw i innych biochemikaliów. Metodą tą w przyszłości będzie można wytwarzać również inne cenne związki chemiczne, utylizując przy tym różne odpady z przemysłu rolno-spożywczego.

Dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Inżynierii Środowiska oraz prodziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ma stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Zanim rozpoczął pracę na Politechnice Poznańskiej, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Aalborgu w Danii jako biotechnolog oraz obronił doktorat na Duńskim Uniwersytecie Technicznym, prowadząc badania dotyczące produkcji biopaliw dla ekologicznych gospodarstw rolnych. W ramach stażu podoktorskiego w Laboratorium Narodowym Lawrence Berkeley w Kalifornii zajmował się analizą techniczno-ekonomiczną biorafinerii. Obecnie prowadzi własną grupę badawczą, której celem jest opracowywanie nowych metod biotechnologicznych do produkcji biopaliw i biochemikaliów ze ścieków i odpadów organicznych.

ZAC

Źródło: www.agropolska.pl

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)