Aktualności
Sprawy nauki
01 Października
Opublikowano: 2018-10-01

Nagroda NCN zostanie wręczona po raz szósty

Już za trzy tygodnie poznamy nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie za znaczące osiągnięcia naukowe na polu badań podstawowych zostanie przyznane po raz szósty trzem naukowcom do 40. roku życia. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. zł.

Ideą wyróżnienia ustanowionego przez Radę Narodowego Centrum Nauki w 2013 r. jest wspieranie najwybitniejszych młodych uczonych prowadzących badania w zakresie badań podstawowych w polskich jednostkach naukowych. Nagroda NCN przyznawana jest w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

− Mobilność jest jednym z wyznaczników doskonałości naukowej, o czym pamiętamy konstruując ofertę konkursową Centrum. Poprzez inicjatywę jaką jest Nagroda NCN wspieramy również tych, którzy kształtując swoją karierę badawczą wedle najwyższych światowych standardów, decydują się zdobyte na świecie doświadczenie wykorzystywać i rozwijać w Polsce, stąd kryterium prowadzenia badań w polskiej jednostce naukowej – mówi prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

Inicjatywa stanowi pomost między światem nauki i biznesu. Narodowe Centrum Nauki co roku zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które decydują się przyjąć rolę fundatorów, przekazując każdemu z laureatów wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł. Fundatorami Nagrody NCN 2018 są Grupa Adamed, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Fundacja KGHM Polska Miedź.

− Cieszymy się, że z roku na rok Nagroda NCN uznawana jest za coraz bardziej prestiżową nie tylko w środowisku naukowym, ale również wśród przedsiębiorców. To pokazuje, że świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie wspierania badań naukowych rośnie – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. − Dzięki Nagrodzie udało nam się w jakimś zakresie do tego przyczynić.

Kandydatów do Nagrody wskazują naukowcy, m.in. byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, laureaci Nagrody z poprzednich lat, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez Radę i dyrektora NCN. W tej edycji do zgłaszania kandydatów uprawnionych było 497 osób. Wpłynęło 69 zgłoszeń, z których w drugim etapie wyłonionych zostało sześciu finalistów, po dwóch w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór laureatów należał do Kapituły Nagrody NCN złożonej z przedstawicieli Centrum i fundatorów.

10 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach poznamy nazwiska tegorocznych zwycięzców. Z osiągnięciami piętnastu dotychczasowych laureatów Nagrody można zapoznać się na stronie NCN.

Dyskusja (0 komentarzy)