Aktualności
26 Września
Opublikowano: 2018-09-26

Nagroda za projektowanie harmonogramów budowy

Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej otrzymał nagrodę imienia prof. Aleksandra Dyżewskiego przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych oraz procesów budowlanych. Wyróżnienie przyznaje Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Lubelski naukowiec opracował specjalną metodę projektowania harmonogramów przedsięwzięć budowlanych w celu zwiększenia ich niezawodności.

– W praktyce istnieje zapotrzebowanie na metody projektowania harmonogramów budowy zintegrowane z zarządzaniem ryzykiem. W szczególności na analizy ilościowe dokonywane na etapie identyfikacji i analizy źródeł ryzyka – mówi dr hab. inż. Piotr Jaśkowski. – Problematyka zwiększania niezawodności harmonogramów jest istotna szczególnie w przypadku przedsięwzięć o charakterze niepowtarzalnym m.in. obejmujących roboty remontowe i dotyczące przebudowy obiektów istniejących w fazie ich eksploatacji, np. czynnych zakładów przemysłowych – dodaje Jaśkowski.

Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski jest absolwentem budownictwa na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych. W działalności naukowej zajmuje się tematyką związaną z modelowaniem problemów decyzyjnych w zarządzaniu produkcją budowlaną.

Patronem nagrody jest wybitny inżynier i naukowiec profesor Aleksander Dyżewski (1893–1970), który ukształtował w Polsce naukowe podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Profesor swoje doświadczenia zawodowe z wielu budów i funkcji w firmach budowlanych łączył z działalnością naukową, kształceniem inżynierów budownictwa i twórczością akademicką.

(Źródło: Politechnika Lubelska)

Dyskusja (0 komentarzy)