Aktualności
22 Czerwca
Fot. Tomasz Koryszko
Opublikowano: 2020-06-22

Nagrody dla naukowców z KUL i UAM

Prof. Justyna Dąbkowska-Kujko i dr hab. Filip Ciepły z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. Anna Musiała z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uhonorowani nagrodami naukowymi KUL.

Wręczenie nagród było częścią Święta Patronalnego KUL, które obchodzone jest co roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w opiekę którego założyciel KUL, ks. Idzi Radziszewski, powierzył powstający uniwersytet. Symbol Najświętszego Serca Jezusa widnieje na uniwersyteckim sztandarze, nawiązuje do niego również ornamentyka insygniów rektorskich. W tym roku, ze względu na wciąż trwające ograniczenia funkcjonowania uczelni związane z epidemią, obchody zostały rozłożone na kilka dni. Pierwszym akcentem było nadania im. Ks. Antoniego Słomkowskiego Kampusowi na Poczekajce. W ten sposób upamiętniono pierwszego powojennego rektora KUL, który za cenę więzienia bronił katolickiej tożsamości uczelni w trudnych latach komunizmu.

Wręczono także tradycyjne „Laury Uniwersyteckie”, ustanowione dla uczczenia założyciela KUL w 100-lecie uniwersytetu. Nagrodą naukową im. Ks. Idziego Radziszewskiego, dla naukowców KUL za wybitne osiągnięcia naukowe, wyróżnieni zostali: dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL, literaturoznawca z Katedry Historii Literatury Staropolskiej, za działalność badawczo-naukową, która w roku 2019 zaowocowała wydaniem edycji krytycznej dzieła Erazma z Rotterdamu *Anonim, Księgi, które zową Język (nagroda I stopnia) oraz dr hab. Filip Ciepły, dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego za całokształt dorobku naukowego (nagroda II stopnia).

Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu otrzymała dr hab. Anna Musiała, prof. UAM, specjalistka z zakresu prawa pracy, za monografię „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne”, wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Natomiast nagrodą za działalność społeczną w duchu solidarnego humanizmu doceniona została praca Jana Arczewskiego – inicjatora pierwszego w Polsce, działającego już niemal 35 lat, Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych, z którego pomocy dotychczas skorzystało prawie 100 tys. osób.

Przyznawane od 2015 roku nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861–1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu, założycielki fundacji wspierającej KUL (obecnie Fundacja Potulicka).

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)