Aktualności
Sprawy nauki
07 Listopada
Opublikowano: 2017-11-07

Nagrody FNP 2017

Laureatami Nagrody FNP w 2017 roku zostali profesorowie: Piotr Trzonkowski, Daniel Gryko, Andrzej Trautman i Krzysztof Pomian. Najbardziej prestiżową polską nagrodę naukową przyznano po raz dwudziesty szósty. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prof. Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał Nagrodę FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka. Wyróżniono dokonania prof. Trzonkowskiego w zakresie opracowania, rozwinięcia i zastosowania u pacjentów – ze spektakularnym sukcesem – terapii komórkowej osłabiającej działanie układu odpornościowego.

Prof. Daniela Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie nagrodzono w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów. Uhonorowano osiągnięcia uczonego w zakresie syntezy koroli i porfiryn oraz badania ich właściwości fotofizycznych. Prof. Gryko projektuje i syntezuje takie związki. Opracował efektywną metodę otrzymywania koroli (barwników organicznych), co otworzyło nowe perspektywy dla ich zastosowań, m.in. w medycynie i diagnostyce medycznej.

Prof. Andrzeja Trautmana z Uniwersytetu Warszawskiego nagrodzono w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych, co stanowiło istotny wkład do teorii fal grawitacyjnych. Prof. Trautman wykazał, że fale takie istnieją, a ich detekcja jest możliwa. Jego wczesne prace stały się podstawą do większości późniejszych badań nad falami grawitacyjnymi. Wiele osób uważa, że te osiągnięcia należą do najważniejszych wyników w fizyce teoretycznej, jakie otrzymano w Polsce po II wojnie światowej.

Prof. Krzysztof Pomian z CNRS w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał Nagrodę FNP w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej. Nagrodą uhonorowano publikacje prezentujące interdyscyplinarne badania uczonego w zakresie historii, kultury, polityki i filozofii europejskiej. Wyróżniono teorię muzealnictwa oraz analizę wpływu kolekcjonerstwa na życie intelektualne.

Rolę Kapituły konkursu pełni Rada FNP, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów oceniających dorobek kandydatów. Obecnie tworzą ją profesorowie: Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska) – przewodniczący, Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW) – wiceprzewodniczący, Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Włodzimierz Krzyżosiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu), Aleksandra Łuszczyńska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Maria Nowakowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński), Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS).

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy 95 osób. Nagrody zostaną wręczone 6 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

DW

 

Dyskusja (0 komentarzy)