Aktualności
Sprawy nauki
07 Listopada
Opublikowano: 2023-11-07

Nagrody FNP 2023 przyznane

W 2023 roku Nagrodę FNP zdobyło czworo wybitnych uczonych. W obszarze nauk o życiu i o Ziemi nagrodzono prof. Krzysztofa Liberka.  W obszarze nauk chemicznych i o materiałach nagrodzono prof. Marcina Stępnia. Prof. Rafał Latała został laureatem Nagrody FNP w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, a prof. Maria Lewicka – w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest przyznawana za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. W tym roku przyznano ją po raz 32.

Prof. Krzysztof Liberek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został nagrodzony za wykazanie roli białek opiekuńczych w odzyskiwaniu białek z agregatów i zwijaniu ich do aktywnej formy. Prof. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023 za zaprojektowanie i otrzymanie nowych związków aromatycznych o unikatowej strukturze i właściwościach. Prof. Rafała Latałę, matematyka z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego nagrodzono za opracowanie narzędzi matematycznych, które umożliwiły udowodnienie hipotezy Talagranda dotyczącej procesów Bernoulliego. Prof. Maria Lewicka, psycholog z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymała Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023 za sformułowanie i weryfikację psychologicznego modelu przywiązania do miejsca i pamięci miejsca.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie naukowe w Polsce, jest nagrodą indywidualną, przyznawaną przez Radę Fundacji w drodze konkursu. Laureaci są wybierani z grona kandydatów zgłaszanych przez wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, zaproszonych imiennie przez Radę i Zarząd FNP. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów. Nagroda jest przyznawana w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy 117 osób. Są wśród nich tak wybitne uczone i uczeni, jak m.in.: Tomasz Dietl, Marcin Drąg, Elżbieta Frąckowiak, Lech Gradoń, Ryszard Horodecki, Leszek Kaczmarek, Zofia Kielan-Jaworowska, Maciej Lewenstein, Krzysztof Matyjaszewski, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Bohdan Paczyński, Marek Samoć, Jan Strelau, Timothy Snyder, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik  Andrzej K. Tarkowski,  Andrzej Trautman, Anna Wierzbicka.

W obecnej kadencji w skład Rady wchodzą profesorowie: Tomasz Guzik (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – przewodniczący Rady, Grażyna Jurkowlaniec (Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski) – wiceprzewodnicząca Rady, Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie),       Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Tomasz Łuczak (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Aleksandra Łuszczyńska (Uniwersytet SWPS) i Maria Nowakowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński).

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dn. 6 grudnia br. i będzie transmitowana on line.

(DWŁ)

Marcin Stępień, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska, Archiwum FNP
Rafał Latała,fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska, Archiwum FNP
Maria Lewicka, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska, Archiwum FNP
Krzysztof Liberek, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska, Archiwum FNP
Dyskusja (0 komentarzy)