Aktualności
03 Stycznia
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Opublikowano: 2019-01-03

Nagrody Geologia 2018 wręczone

Minister Środowiska nagrodził przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie. Laureaci odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk wiceministra środowiska, prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. 

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii.

Nagrodę Geologia 2018 w kategorii Przemysł, innowacje otrzymali ex aequo: dr hab. Andrzej Pelc – kierownik Zakładu Spektrometrii Mas w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – za „Udoskonalanie masowo-spektrometrycznych technik badań składu izotopowego pierwiastków w środowisku naturalnym i utworach geologicznych” oraz prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec z Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – za „Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego”.

W kolejnych dwóch kategoriach przyznano tylko wyróżnienia. W kategorii „Dorobek, fundamentalne odkrycie” (wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej) zdobyli je: Dawid Surmik – doktorant z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; dr hab. inż. Krzysztof Galos – dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, prof. IGSMiE; prof. dr hab. Łukasz Karwowski z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego.

W kategorii Młodzi” wyróżniono doktorantów: Joannę Szymańską z Politechniki Warszawskiej i Krzysztofa Broma z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr. inż. Macieja Miecznika z Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN.

W kategorii „Popularyzacja geologii i geośrodowiska” nagrodą Geologia 2918 uhonorowano Gminę Miasta Jaworzno, a wyróżnieniami: Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych i prof. dr. hab. Joachima Szulca z Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za projekt: „Regionalna izba geologiczna dorzecza Małej Panwi, Kielcza woj. opolskie”.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)