Aktualności
Sprawy nauki
09 Czerwca
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2017-06-09

Nagrody im. Jana Czochralskiego

Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć prof. Jana Czochralskiego, dlatego też nagradza tych naukowców, których prace badawcze dotyczą obszaru działalności naukowej profesora. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską); najlepszą pracę doktorską i za wybitne osiągnięcia naukowe lub aplikacyjne.

W tym roku laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. Catalyzed synthesis of tin sulfides single crystals in the course of chemical vapor transport reactions.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub aplikacyjne został prof. dr hab. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego.

JK

(źródło: Biuletyn PW)

Dyskusja (0 komentarzy)