Aktualności
18 Lutego
Źródło: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Opublikowano: 2020-02-18

Nagrody im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcia medyczne

Na inaugurację obchodów jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu po raz pierwszy wręczono nagrody im. Wiktora Brossa za wybitne osiągnięcia medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Patron nagrody był kardiochirurgiem, medycznym pionierem, otwierał przed swoimi współpracownikami zupełnie nowe możliwości. W lutym 1958 roku przeprowadził pierwszą operację na otwartym sercu w hipotermii – było to zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego. To właśnie w uznaniu jego zasług, nagrodą honorowani będą klinicyści pracujący w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. W pierwszej edycji wpłynęło 25 zgłoszeń. Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród w trzech kategoriach.

Za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną nagrodę zbiorową otrzymały zespoły:

  • Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej USK (kierownik prof. Romuald Zdrojowy) za program małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców.

Od 2014 r. w Klinice prowadzony jest program małoinwazyjnego pobierania nerek do przeszczepu od żywych dawców. Osiągnięcie jest unikatowe w skali kraju, podobne zabiegi wykonuje się jedynie w 2–3 ośrodkach w Polsce. W USK do 2019 r. wykonano już 41 takich zabiegów i w każdym przypadku pobranie narządu odbyło się w pełni metodą laparoskopową.

  • Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej USK (kierownik prof. Dariusz Janczak) za wyróżniającą w skali kraju działalność transplantacyjną dotyczącą nerek i wątroby.

Zespół Kliniki prowadzi wyróżniającą w skali kraju działalność transplantacyjną dotyczącą nerek oraz wątroby. W 2019 r. Klinika wykonała ponad 100 zabiegów transplantacji narządowych, co pozycjonuje USK w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w naszym kraju.

  • Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej USK (kierownik prof. Magdalena Krajewska) za dynamiczny rozwój programu przeszczepiania nerek od żywych dawców oraz w programie wymiany par.

W 2014 r. zespół Kliniki rozpoczął intensywne działania edukacyjne dla rodzin i bliskich pacjentów z niewydolnością nerek oraz personelu stacji dializ propagujące idę dawstwa. Wysiłki  zaowocowały wzrostem liczby wykonywanych transplantacji o ponad 500 proc. i pod tym względem USK jest jednym z najprężniejszych ośrodków w Polsce. W 2019 r. wykonano 2 przeszczepienia od dawców żywych w systemie wymiany par był to pierwszy zabieg tego typu w Polsce wykonany u wysoko uczulonych biorców, którzy wymagali nowatorskiego programu odczulania immunologicznego przed przeszczepieniem.

Nagrodę za wprowadzenie nowych technologii i metod diagnostycznych lub terapeutycznych otrzymał:

  • Zespół Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii dziecięcej USK (dr hab. Marek Ussowicz, dr med. Blanka Rybka, mgr Aleksandra Ślęzak, mgr Kornelia Gajek) za przygotowanie i podanie po raz pierwszy w Polsce specyficznych limfocytów przeciwwirusowych (VST).

W kwietniu 2019 r. zespół po raz pierwszy w Polsce przygotował i podał specyficzne limfocyty przeciwwirusowe (VST). Zabieg przeprowadzono po przeszczepieniu szpiku kostnego od ojca u 17-letniego chłopca leczonego z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. U chłopca wystąpiła ciężka, oporna na leczenie infekcja adenowirusowa, która ustąpiła po podaniu komórek VST przygotowanych z krwi ojca. Komórski VST przygotował zespół złożony z dr hab. Marka Ussowicza oraz pracowników laboratorium przeszczepowego. Zespół przygotowywał się do prowadzenia nowatorskich terapii przeciwwirusowych przez półtora roku. USK jest jednym z nielicznych na świecie i jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym tę terapię.

Nagrodę za przeprowadzenie nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej przyznano:

  • zespołowi Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK –(dr hab. Waldemar Goździk prof. nadzw., dr med. Stanisław Zieliński, dr med. Barbara Barteczko-Grajek, dr Anna Kupiec, dr Grzegorz Wysoczański, dr med. Marceli Łukaszewski) za cykl wyjątkowych działań klinicznych w dziedzinie kardioanestezji i intensywnej terapii.

U pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia powikłanym wstrząsem kardiogennym, w okresie po implantacji sztucznej zastawki serca zastosowano po raz pierwszy w USK urządzenie LVAD (do mechanicznego wspomagania lewej komory serca). We wczesnym okresie pooperacyjnym wystąpiły jednak komplikacje w postaci zakrzepu w lewej korze serca i towarzyszącym zatorem prawej tętnicy szyjnej. Natychmiastowe działania diagnostyczne i terapeutyczne z wykonaniem trombektomii prawej tętnicy szyjnej skutkowały ustąpieniem objawów neurologicznych. Pacjenta poddano następnie reoperacji serca z usunięciem zakrzepu w lewej komorze serca oraz reimplantacją wszczepionej wcześniej protezy zastawki serca. Wszystkie te działania spowodowały szybką poprawę stanu klinicznego pacjenta. Dzięki wielodyscyplinarnym działaniom terapeutycznym, w ramach powstałego w szpitalu zespołu „Shock team”, przeprowadzono zakończoną pełnym sukcesem procedurę ECMO-CPR u pacjenta z rozległym zawałem serca (powikłanym wielominutowym zatrzymaniem akcji serca). W trakcie zatrzymania krążenia pacjentowi implantowano urządzenie ECMO, a następnie przeprowadzono w Pracowni Hemodynamiki udrożnienie zamkniętych naczyń wieńcowych. W wyniku podjętych działań uzyskano pełny powrót do stanu świadomości pacjenta oraz istotną poprawę funkcji krążenia, co pozwoliło na odłączenie ECMO po 6 dniach leczenia. Zespół Kliniki z wielkim zaangażowaniem przeprowadził także przez okres okołooperacyjny pacjenta, u którego dokonano pierwszego w USK autoprzeszczepu serca, zakończonego pełnym sukcesem.

  • zespołowi Kliniki Chirurgii i Urologii dziecięcej USK (prof. Dariusz Patkowski – na fot., dr Marcin Rasiewicz, dr Alicja Kalcowska, dr Sylwester Gerus) oraz II Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii (dr Grażyna Siejka, dr Beata Stanisławska, dr Karolina Gaweł) za operacje technikami endoskopowymi wad wrodzonych u noworodków.

Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. u noworodka w odstępach kilkudniowych wykonano trzy zabiegi technikami endoskopowymi. Operowany noworodek z masą urodzeniową 1880 g miał kilka wad wrodzonych: zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową, zarośnięcie dwunastnicy oraz przetrwały przewód tętniczy. Wszystkie zabiegi przebiegły bez powikłań. Obecnie dziewczynka rozwija się prawidłowo, a po rozległych zabiegach praktycznie nie ma śladu.

Wręczenie nagród odbyło się na inaugurację jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obchody zaplanowano przez cały rok. Centralną uroczystość zaplanowano 2 czerwca 2020 w Operze Wrocławskiej. Akademię Medyczną we Wrocławiu (od 2012 roku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, powołano do życia 1 stycznia 1950 roku.

Monika Maziak, źródło: UMWr

Dyskusja (0 komentarzy)