Aktualności
03 Grudnia
Fot. Przemysław Blechman
Opublikowano: 2018-12-03

Nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin nagrodził przedstawicieli świata akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku, a także za całokształt dorobku. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 3 grudnia, w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. 

Łącznie nagrodzonych zostało 58 naukowców, dydaktyków i organizatorów. Najbardziej prestiżowe nagrody – za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne – otrzymali: prof. Maciej Andrzej Nowak, dr Aleksandra Wesołowska oraz zespół badaczy z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku. O przyznanie nagrody walczyło 27 ważnych osiągnięć min. z zakresu nauk medycznych, technicznych, humanistycznych czy też fizycznych.

Prof. Maciej Andrzej Nowak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego został laureatem w kategorii „badania podstawowe”. Uczony zajmuje się stosunkowo nową dziedziną nauki, jaką jest teoria złożoności. Zastosowanie tej koncepcji doprowadziło go do szeregu odkryć w dziedzinie cząstek elementarnych oraz w dziedzinie macierzy przypadkowych.

W kategorii „badania na rzecz społeczeństwa” wyróżniono dr Aleksandrę Wesołowską z Fundacji Bank Mleka Kobiecego i Kliniki Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która specjalizuje się w laktotechnologii. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dostosowania składu i ilości mleka kobiecego do indywidualnych potrzeb chorych noworodków.

Z kolei w kategorii „badania na rzecz rozwoju gospodarki” uhonorowano zespół naukowców z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku w składzie: prof. Piotr Doerffer, dr hab. Paweł Flaszyński oraz dr hab. Ryszard Szwaba. Prowadzą oni badania dotyczące aerodynamiki i dostarczają nowych rozwiązań europejskiemu przemysłowi lotniczemu.

Laureatami nagród za wybitne osiągnięcia naukowe zostali:

 • prof. dr hab. Przemysław Juszczyński z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • prof. dr hab. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Laury za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej otrzymali:

 • prof. dr hab. Piotr Dominiak z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. Henryka Noskiewicz-Gałązka z Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymali:

 • dr hab. inż. Miłosz Kadziński z Politechniki Poznańskiej
 • dr hab. Bert Tobias Fischer z Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. inż. Paweł Rózga z Politechniki Łódzkiej
 • dr hab. inż. Tomasz Bołd z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • dr hab. Wojciech Pacuski z Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. inż. Marcin Kochanowicz z Politechniki Białostockiej
 • dr hab. Monika Sidor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. n. med. Piotr Major z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Za osiągnięcia naukowe II stopnia nagrodzono dr. inż. Krzysztofa Drożdżola z Politechniki Opolskiej.

Z kolei najlepszymi dydaktykami w mijającym roku zostali:

 • prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, dr hab. inż. Paweł Olejnik z Politechniki Łódzkiej – Nagroda Zespołowa
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, dr inż. Mariusz Żółtowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Nagroda Zespołowa
 • dr inż. Anna Hajdusianek z Politechniki Wrocławskiej – Nagroda Indywidualna
 • prof. dr hab. Piotr Guliński z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Nagroda Indywidualna
 • prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski z Uniwersytetu Gdańskiego – Nagroda Zespołowa
 • dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski, dr hab. Monika Baj-Krzyworzeka, dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska, dr hab. Szczepan Józefowski, lek. Izabella Kierzkowska, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, dr n. med. Katarzyna Nazimek, dr Bernadeta Nowak, prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki, prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska, prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Nagroda Zespołowa
 • prof. dr hab. Jacek Miroński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Nagroda Indywidualna
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Jan Wiktor, dr hab. Paweł Bielawski, dr hab. Czesław Mesjasz, dr Jolanta Walas-Trębacz, dr hab. Agnieszka Żbikowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Nagroda Zespołowa

Za osiągnięcia organizacyjne wyróżnieni zostali:

 • dr hab. Tomasz Homa z Akademiy Ignatianum w Krakowie (I stopnia)
 • dr hab. Mariola Jabłońska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (I stopnia)
 • dr hab. inż. Paweł Tylek z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (I stopnia)
 • prof. dr hab. Ewa Latoszek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (II stopnia)

Za całokształt dorobku nagrodzono:

 • prof. dr. hab. inż. Pawła Kafarskiego z Politechniki Wrocławskiej
 • prof. dr. hab. Mariana Palucha z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. dr. hab. Marka Hendrykowskiego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marię Nowakowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego z Akademii Ignatianum w Krakowie
 • prof. dr. hab. Włodzimierza Klucińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego – rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr. hab. Jacka Ulańskiego z Politechniki Łódzkiej
 • prof. dr. hab. inż. Jerzego Woźnickiego z Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr. hab. Jerzego Falandysza z Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródło: PAP, MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)