Aktualności
05 Lutego
Opublikowano: 2020-02-05

Nagrody ministra rozwoju

Ponad trzydziestu studentów, doktorantów i naukowców otrzymało nagrody ministra rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wręczenie odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu.

Laureaci odebrali nagrody z rąk wiceministra rozwoju Roberta Nowickiego podczas uroczystego otwarcia BUDMY.

W kategorii rozprawy doktorskie:

 • dr inż. arch. Joanna Dudek z Politechniki Rzeszowskiej za rozprawę doktorską „Identyfikacja i implementacja wzorców prawidłowego kształtowania śródmiejskiej ulicy na przykładzie miasta Rzeszowa”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich;
 • dr inż. arch. Magdalena Szpytma z Politechniki Rzeszowskiej za rozprawę doktorską „Recykling przestrzeni. Adaptacja nieużytkowanych budynków na kolektywne przestrzenie pracy (mikro)przedsiębiorców sektora kreatywnego”, promotor: dr hab. inż. arch. Adam Rybka, prof. PRz;
 • dr inż. arch. Zuzanna Napieralska z Politechniki Wrocławskiej za rozprawę doktorską „Zabudowa jednorodzinna Wrocławia z lat 50.-80. XX wieku”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka;
 • dr inż. arch. Aleksandra Gierko z Politechniki Wrocławskiej za rozprawę doktorską „Wybrane aspekty rekultywacji terenów podmokłych w kontekście pól irygacyjnych Wrocławia”, promotor: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. PWr;
 • dr inż. Łukasz Jabłoński z Politechniki Lubelskiej za rozprawę doktorską „Wpływ parametrów styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym”, promotor: prof. dr hab. inż. Anna Halicka;
 • dr inż. Rafał Kuszyk z Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską „Metodyka oceny rozwoju niecki osiadań podczas budowy tuneli za pomocą tarcz zmechanizowanych”, promotor: prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska;
 • dr inż. arch. Anna Nowak z Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską „Kształtowanie bionicznych powierzchni strukturalnych w architekturze współczesnych elewacji”, promotor: dr hab. inż. Wiesław Rokicki;
 • dr inż. arch. Łukasz Piątek z Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”, promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW.

W kategorii krajowe publikacje:

 • dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka i dr inż. Arkadiusz Węglarz za publikację „Nowoczesne budynki energoefektywne. Znowelizowane warunki techniczne 2019”, Wydawnictwo POLcen sp. z .o.o.;
 • dr inż. arch. Dominika Pazder za publikację „Obszary kreatywności – creative syntax, jako czynnik ożywiania śródmieść. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej;
 • dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW, „Modele Architektoniczne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 • dr inż. arch. Kinga Racoń-Lei za publikację „Miasto i Wojna – wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną miast europejskich”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK, za publikację „Dom zrównoważony – energooszczędny, ekologiczny, trwały”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;
 • prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk za publikację „Hałaśliwość nawierzchni drogowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

W kategorii prace magisterskie:

 • mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska z Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską „Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line”, promotor: dr inż. arch. Aneta Tomczak;
 • mgr inż. Magdalena Met z Politechniki Świętokrzyskiej za pracę magisterską „Projekt parkingu wielokondygnacyjnego. Projekt konstrukcji żelbetowej”, promotor: dr inż. Wioletta Raczkiewicz;
 • mgr inż. Bartosz Witkowski z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską „Wpływ zmian klimatu na charakterystykę energetyczną i komfort użytkownika budynku”, promotor: dr inż. Szymon Firląg;
 • mgr inż. Kaja Kłos z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską „Kluczowe właściwości betonu płyty dennej w technologii białej wanny”, promotor: dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek;
 • mgr inż. Maciej Kalinowski z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską „Wpływ dodatku SAP na wybrane właściwości betonu”, promotor: dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW;
 • mgr inż. arch. Józef Kuraszkiewicz z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską „Centralny Port Komunikacyjny – szansa na miasto przyszłości. Koncepcja “Airport City” i zintegrowanego węzła transportowego”, promotor: dr hab. inż. Krystyna Solarek, prof. PW;
 • mgr inż. Rafał Kostro z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską „Projekt budynku biurowego o wysokości 52 kondygnacji”, promotor: dr inż. Stanisław Wierzbicki;
 • mgr inż. arch. Aleksandra Wójcik z Politechniki Lubelskiej za pracę magisterską „Rewitalizacja Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie”, promotor: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ;
 • mgr inż. arch. Agata Samborska z Politechniki Lubelskiej za pracę magisterską „Dom Zdrojowy w Krasnobrodzie”, promotor: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PL;
 • mgr inż. arch. Kacper Przywara z Politechniki Białostockiej za pracę magisterską „Ośrodek rekreacyjny w Szydłowcu”, promotor: dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski;
 • mgr inż. arch. Michał Pieczka z Politechniki Wrocławskiej, za pracę magisterską Most dla Wrocławia – forma, konstrukcja, funkcja”, promotor: dr inż. arch. Zenon Marciniak;
 • mgr inż. arch. Monika Ciechmiszczuk z Politechniki Lubelskiej za pracę magisterską „Rewitalizacja fragmentu ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie”, promotor: dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska.

W kategorii prace inżynierskie:

 • inż. Izabela Klapiszewska z Politechniki Poznańskiej za pracę inżynierską „Wpływ nanotlenku glinu na wybrane fizykochemiczne właściwości kompozytów cementowych”, promotor: dr inż. Agnieszka Ślosarczyk;
 • inż. arch. Ada Bojarska z Politechniki Lubelskiej za pracę inżynierską „Przekształcenie południowej części lubelskiego Podzamcza”, promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer;
 • inż. arch. Martyna Dragan z Politechniki Lubelskiej za pracę inżynierską „Zagospodarowanie doliny rzeki Czechówki w centrum Lublina”, promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer;
 • inż. arch. Rafał Strojny z Politechniki Lubelskiej za pracę inżynierską „Rewitalizacja urbanistyczno-architektoniczna zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ulic: Dolnej Panny Marii, Rusałka, Wesołej oraz rzeki Bystrzycy w Lublinie”, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka;
 • inż. arch. Mariia Faryliuk z Politechniki Lubelskiej za pracę inżynierską „Ośrodek hipoterapii w Lublinie”, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka;
 • inż. arch. Konrad Zaborski z Politechniki Wrocławskiej za pracę inżynierską „Hotel jako tymczasowe miejsce zamieszkania – konkurs”, promotor: dr inż. arch. Paweł Horn.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)