Aktualności
16 Stycznia
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Opublikowano: 2020-01-16

Nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich

31 nauczycieli akademickich otrzymało od ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w pracy akademickiej. 

Minister zdrowia co roku przyznaje nagrody wyróżniającym się nauczycielom akademickim. Tym razem wręczono je 31 osobom. Co ciekawe, w każdej z pięciu kategorii znalazł się przedstawiciel bądź przedstawicielka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pozostali nagrodzeni reprezentują uczelnie medyczne z: Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Szczecina, Katowic i Wrocławia. Jednym z wyróżnionych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos (na zdj.), kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który realizuje właśnie wart ponad 3 mln zł grant Narodowego Centrum Nauki, w którym bada wpływ mikroflory bakteryjnej na rozwój przewlekłej białaczki limfocytowej. Wyjaśnieniu hipotezy, według której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale również przyczyną rozwoju i progresji tej choroby, posłuży baza ponad 25 tys. sekwencji genów odpowiadających za różnorodność przeciwciał zgromadzonych przez European Research Initiative for CLL. Pomoże ona określić, które szczepy bakteryjne powodują rozwój komórek nowotworowych. 

Nagrody ministra zdrowia otrzymali:

 1. za znaczące osiągnięcia  w zakresie działalności naukowej:
 • dr hab. n. med. Monika Zbucka-Krętowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos (Uniwersytet Medyczny w Lublinie);
 • dr hab. n. med. Tomasz Boczek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi);
 • dr n. farm. Magdalena Paczkowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu);
 • zespół w składzie: prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal; dr n. med. Tomasz Hutsch; dr n. med. Marek Konop; lek. med. Piotr Konopelski (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
 1. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej:
 • prof. dr  hab. n. med. Marcin Moniuszko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);
 • zespół w składzie: prof. dr hab. Agata Szulc (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. dr hab. Piotr Gałecki, (Uniwersytet Medyczny w Łodzi);
 • prof. dr hab. Włodzimierz Majewski (Pomorski Uniwersytet Medyczny);
 • zespół w składzie: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz, dr Magdalena Roszak, dr Barbara Kołodziejczak, dr hab. Dominika Kanikowska, prof. dr hab. Katarzyna Korybalska, prof. dr hab. Janusz Witowski, dr Barbara Kupczyk, Prof. dr hab. Marek Simon (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu);
 • prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz  (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).
 1. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej:
 • dr hab. Dominik Maślach (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • dr hab. Marek Krzystanek (Śląski Uniwersytet Medyczny);
 • prof. dr hab. Marcin Grabowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
 1. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej:
 • prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);
 • prof. dr hab. Andrzej Drop (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
 1. za całokształt dorobku:
 • prof. dr hab. Jerzy Pałka (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);
 • prof. dr hab. Małgorzata Czyż (Uniwersytet Medyczny w Łodzi);
 • prof. dr hab. Maria Sąsiadek (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu);
 • prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu);
 • prof. dr hab. Wojciech Marczyński (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego).

MK, źródło: MZ

Dyskusja (0 komentarzy)